• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar flytbarhet för en Pipe

  Vätska refererar till den uppåtriktade kraften som upplevs av ett föremål i en vätska, såsom vatten. I vatten är denna kraft proportionell mot föremålet som förskjuts av föremålet. Om denna kraft är högre än objektets vikt kommer objektet att flyta på vattnet. Denna effekt möjliggör konstruktion av båtar och fartyg, som flyter även när de är tillverkade av tungmetaller. Driftens rörlighet kan beräknas med dess diameter och längd.

  Multiplicera ytterdiameteren i foten med hjälp av en räknare och kalla den "D." Om du antar att diametern är 1,5 fot, D = 1.5 X 1.5 = 2.25.

  Multiplicera "D" med 62,4 (vikten av vatten i pund per kubikfot) och kalla det "D1". För exemplet som beaktas, D1 = DX 62.4 = 2.25 X 62.4 = 140.4.

  Multiplicera "D1" med 0,78 (procenten av röret som nedsänkts i vattnet) och kalla det "W." För exemplet som beaktas, W = D1 X 0.78 = 140.4 X 0.78 = 109.51.

  Multiplicera "W" med längden på röret för att få den önskade flytkraften i pund. Förutsatt att rörets längd är 5 fot, kommer kraften att vara F = W X 5 = 109,51 X 5 = 547,55 pounds.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com