• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar volymen av en cirkulär cylinder

  Volymen är en tredimensionell förlängning av den tvådimensionella mätningen av området. Området av en cirkel bestäms av formeln pi x radie kvadrerad (r2). Att ge höjd till en cirkel skapar en cylinder, och formeln för cylindervolymen anpassas genom att multiplicera cirkelområdet med cylinderns höjd. Detta ger en formel för volymen av en högra cirkulär cylinder som pi gånger radien kvadrerad gånger höjden (? X r2 x h).

  Mäta cylinderns radie. Radien är halva diametern eller avståndet från cylinderns mitt till sidan.

  Mät cylinderns höjd. Använd samma måttenheter som används för att mäta radie.

  Beräkna volymen enligt formeln pi gånger radien kvadrerad gånger höjden (v =? X r2 x h). Exempelvis skulle en cylinder med en radie av tre centimeter och en höjd av fem centimeter ha en volym av 141 kubikcentimeter (x 3 cm x 3 cm x 5 cm = 141 cm3).

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com