• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vilka experiment kan göras för att förstärka ljudet?

  Ljudet är runt oss men svårt att förstå eftersom du inte kan se det. Vår erfarenhet säger att ljudet kan göra till synes onaturliga saker. Om du skriker i ett stort tomt rum kan du höra ljudets eko tillbaka på dig. Du kan höra en sirens tonhöjd bli hög och gå låg igen när en ambulans passerar ditt hus. En intressant egenskap av ljud som kan dupliceras i flera lättillgängliga experiment är förstärkning. Ljudvågor kan förstärkas med flera hushållsartiklar och ge en värdefull fysiklärning.

  Ballongexperiment

  Allt du behöver för detta experiment är en latexballong av vilken storlek eller form som helst. Först, blåsa upp ballongen men binda inte slutet. Tryck bara på botten med fingrarna för att förhindra att luft flyr. Du blåser upp ballongen i olika storlekar under experimentet, så du vill kunna återanvända den. Placera sedan ballongen bredvid ditt vänstra eller högra öra och tryck på den andra sidan. Observera hur högt avtrycket är. Därefter blåsa ballongen upp ännu mer eller släpp lite luft. Upprepa testet genom att hålla ballongen bredvid örat och knacka på den andra sidan. När du försöker fler och fler ballongstorlekar börjar du märka att det tappande ljudet förstärks mest när ballongen är fylld med mer luft. Anledningen är att luftmolekylerna i ballongen fungerar som en ledare av ljudvågor. Ju mer molekyler desto bättre blir ljudledningen. Ballongerna har sålunda en positiv korrelation mellan ljudförstärkning och hur fyllda de är.

  Hemlagad stetoskop

  Det hemlagade stetoskopexperimentet visar hur en doktors stetoskop kan förstärka lågt decibel ljud som hjärtat takter. För detta experiment behöver du två tåg och tjockt byggpapper. Därefter skapar du ett rör ur byggpappret som sveper runt de smala ändarna av tågarna. Tappa sedan röret så att det håller sig i sin form, och sedan tappa tunnorna till ändarna av röret. Placera ena änden av det här hemlagade stetoskopet över någons hjärta och ha en annan person lyssna genom den andra änden. Försök sedan lyssna på hjärtslaget utan stetoskopet. Du märker att det är lättare att höra hjärtat genom ett stetoskop eftersom ljudet förstärks. Detta beror på att stetoskopet kan ta fler ljudvågor till ett mindre område.

  Ljud och koppar

  Du har nog sett några gamla teckningar eller filmer där någon vill lyssna på en konversation händer i nästa rum men dörren är stängd. Någon ska ta en kopp, placera den mot väggen och använda koppen som en förstärkare för att höra samtalet utan att bli fångad. Detta koncept fungerar faktiskt i verkligheten. Den trattliknande formen på en kopp kan ta upp ljud och dra mer ljudvågor till ett mindre område. Du kan testa denna egenskap av koppar genom att spela en radio på fem olika volymenivåer. Lyssna på dem med dina öron. Hör sedan på samma fem volymenivåer, men denna gång placerar du undersidan av en 8 oz. plastkopp mot örat och peka på kopparna mot radion. Observera att du kan höra radion mycket bättre på alla olika volymnivåer. Koppen hjälper till att förstärka ljuden.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com