• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar areal från en Survey

  De flesta undersökningarna kommer att rita en detaljerad schematisk mätning i fötterna. Men de flesta arealberäkningar kallas hektar. För att uttrycka ditt landområde i hektar måste du beräkna markområdet i kvadratmeter och sedan utföra nödvändig konvertering. Detta ger ett mer rimligt och minnesvärt tal för att uttrycka området eftersom ett stort landområde kan ha enormt kvadratmottagning, vilket är en mätning som är svårare att visualisera eller mentalt jämföra.

  Ta en markundersökning utförd av en professionell landmätare.

  Titta på kartläggningen och hitta landets längd och bredd. Detta bör anges i enheter av fötter.

  Multiplicera längd- och breddmätningarna för att beräkna markområdet i kvadratfot. Till exempel, om ditt land mättes 1000 meter med 1 500 fot, skulle landområdet vara 1 500 000 kvadratfot.

  Dela kvadratmottagningen med 43 560 för att konvertera till hektar. I exemplet i steg 3 ger 1,500,000 dividerat med 43,560 34,44 hektar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com