• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar Joules

  I vetenskapen är joule enheten för energi eller arbete. Det är en sammansatt enhet definierad som en kraft i Newton över ett avstånd av 1 meter, eller som den kinetiska energin för en kilogram på 1 meter per sekund. Joules kan också konverteras från kalorier, eftersom kalorier är en annan energienhet. Det finns 4,19 joule i varje kalori. Du kan beräkna joules genom att beräkna en kinetisk energi eller rörelseenergi för ett objekt. Du kan också beräkna joule genom att beräkna mängden arbete som utförs av en person eller maskin. Slutligen kan du beräkna joules genom att konvertera direkt från en kalorimätning.
  Beräkna Joules of Kinetic Energy |

   Skriv ekvationen för kinetisk energi:

   Kinetic energy \u003d 1 /2 * massa * hastighet ^ 2, där kinetisk energi är i joule, massan är i kilogram, och hastigheten är i meter per sekund.

   Tänk på det rörliga objektet som du vill beräkna den kinetiska energin i joules . Anta till exempel att du vill beräkna energin i en 700 kilogram (kg) bil som rör sig med 20 meter per sekund (m /s).

   Anslut värdena i den kinetiska energiekvationen för att beräkna joule, som visas nedan:

   Kinetisk energi \u003d 1/2 * 700 kg * 20 ^ 2 m /s \u003d 140.000 joule

   Beräkning av Joules of Work -

    Skriv ekvationen för arbete:

    Arbete \u003d kraft * avstånd, där arbetet är i joules, kraften är i newton och avståndet är i meter.

    Tänk på situationen som du vill beräkna joule för av arbetet som görs. Anta till exempel att du vill beräkna arbetet som utförts av en man som använder 250 newton (n) kraft för att trycka en låda 8 meter (m) över golvet.

    Anslut värdena i arbetsekvationen till beräkna Joules på samma sätt:

    Arbeta \u003d 250 N x 8 m \u003d 2000 J

    Konvertering av kalorier till Joules

     Konstruera en konverteringsfaktor för konvertering av kalorier till joule. Du vet att det finns 4,19 joule i en kalori, som kan skrivas matematiskt som 4,19 joule /kalori.

     Tänk på kalorievärdet du vill konvertera till joules. Anta till exempel att du vill veta hur många joule energi som finns i 300 kalorier.

     Multiplicera kalorievärdet med konverteringsfaktorn, som följande rad visar:

     300 kalorier * 4,19 joule /kalori \u003d 1 257 Joules

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com