• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur många objektiv finns i ett sammansatt mikroskop?

  Det första mikroskopet hade en enkel enkellinsdesign. Linsmikroskop kan betraktas som komplicerade förstoringsglasögon. Liksom ett förstoringsglas kan ett linsmikroskop bara förstora ett objekt i en grad, oberoende av justeringar. Ett sammansatt linsmikroskop innehåller emellertid mer än en lins. Kombinationen av linser som är tillgängliga i denna typ av mikroskop innebär att en användare kan ändra förstoringsnivåer och kan förstora ett objekt upp till 2000 gånger dess storlek.

  Det finns två grundläggande typer av linser i ett sammansatt mikroskop. Dessa två typer av linser kallas ögonlinser och objektiv. Den okulära linsen är linsen belägen i okularet. Detta är linsen som användaren tittar igenom för att se objektet på objektglaset. Förbandsmikroskop kan vara antingen monokulära eller binokulära, beroende på antalet okular. Ett monokulärt sammansatt mikroskop har ett okular, medan ett binokulärt räckvidd har två okular, vilket möjliggör en tredimensionell vy. Enligt State University of New York är den typiska förstoring av den okulära linsen 10X.

  Objektivet är linsen närmast objektet på objektglaset. Förbandsmikroskop varierar i antal objektiv som är tillgängliga för förstoring. Vissa mikroskop har tre objektivlinser, medan andra har fyra för att ge större förstoringsstyrka. Objektivlinser kan ha förstoringsnivåer på 4X, 10X, 43X, 93X och 100X. Objektivet och ögonlinsen arbetar tillsammans för att skapa en detaljerad förstorad bild av ett objekt.

  Antalet som läggs ut på objektivlinsen bestämmer hur mycket förstoringen ses genom en 10X okularlins. En 10X objektivlins kombinerade med en 10X okulär lins producerar till exempel en 100X förstoring, och en 40X objektivlins kombinerad med en 10X okulär lins ger en 400X förstoring. Användare måste justera linsens fokus varje gång de byter förstoring.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com