• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar kubiska fötter per minut

  Från hastigheten på din bil i miles per timme till ljusets hastighet (186.000 miles per sekund) finns det många saker att beräkna kubikfot per minut för. Det finns en sak som förenar alla hastigheter - det vill säga en viss mängd avstånd per viss tid.

  Förstå vad kubikfot per minut är. En kubisk mätning, inget mater vad det är, är en volym. Därför är kubikfot fötter till den tredje kraften. Ett enklare sätt att förklara detta är volymen är lika med produkten av längden, bredden och höjden på ett fast objekt (V = L x B x H). Dessa tre mätningar mäts i fötter, och när du multiplicerar "fot" mot sig själv tre gånger, blir den foten till den tredje kraften eller foten i kubikfot (som det är allmänt känt). Med det kända ser kubikfot per minut ut så här: ft ^ 3 /min, vilket innebär en hastighet eller en hastighet. En specifik volym av substansen (vätska, gas eller materia) som mäts, går ut ur vad som helst varje minut.

  Hitta rörets yta. Flödeshastigheten används för att beräkna den hastighet vid vilken ett ämne lämnar ett rör såsom vatten eller en gas. Så du behöver veta rörets område. Ekvationen för att hitta kubikfot per minut är Q = V x A där Q är hastigheten i kubikfot per minut, V är hastigheten i ft /sek och A mäts i kvadratmeter eller fötter kvadratisk. Området på ett rör är A = pi x r (kvadrerat). Pi är en konstant som motsvarar 3,14. R är rörets radie, vilket är avståndet halvvägs över rörets öppning och multipliceras sedan med sig själv. Säg att rörets radie är 2 meter, då rörets yta skulle vara: A = pi xr ^ 2 eller (3.14) (2x2) = 12.56ft ^ 2

  Hitta vätskans hastighet eller gas som kommer ut ur röret. Det enklaste sättet att göra detta är att släppa något i vätskan och hur många meter det gick på en minut eller de flesta system kommer att berätta för dig hur snabbt gasen kommer ut ur ett rör. Detta är den hastighet som vi kommer att ge som 1,5 ft /min ^ 2.

  Hitta flödeshastigheten. Anslut objekten till ekvationen Q = V x A. Se att 1,5 x 12,56 = 18,84 kubikfot per minut. Ju mer du arbetar med detta, desto lättare blir det.

  Tips

  Ofta måste du konvertera andra mätningar till fötter eller minuter. Enkla omvandlingsfrekvenser: 1 fot är 30,48 centimeter och 1 mil per timme är lika med 1,46666667 fot per sekund. Du kommer att kunna hitta hastigheten hos de flesta system på deras etiketter eller användarhandböcker.

  Varning

  Med all matte, se till att du tar din tid och är exakt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com