• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man läser en refraktometer

  En refraktometer är ett vetenskapligt instrument som används för att mäta vätskans brytningsindex. Brytningsindex bestäms genom att placera ett vätskeprov på ett prisma och låta ljus passera genom dem för att skapa en synlig linje på ett index eller en skala. Varje vätska har ett annat brytningsindex. Brytningsindex för destillerat vatten tjänar som en etablerad baslinje och jämförelsepunkt. Refraktometrar använder interna mätindex som varierar beroende på refraktometerns avsedda användning. En refraktometer som används för att mäta saltvattennivån för havsvatten kommer därför att ha ett annat index än en refraktometer som används för att mäta en druvsafts sockervikt. Oavsett indexet inom refraktometern varierar dock inte de steg du tar för att läsa en refraktometer.

  Kalibrera refraktometern med destillerat vatten. Håll brytaren i horisontellt läge. Öppna refraktometers dagsljusplatta och placera två droppar destillerat vatten på prisman. Stäng och tryck på dagsljusplattan för att sprida vattnet jämnt över prisman.

  Peka på refraktometerets framsida mot en ljuskälla och titta in i okularet. Du kommer att se ett cirkulärt fält som innehåller det index som används för din typ av vätska. Linjen som skapas av ljus som passerar genom vätskan och prismen kommer att avgränsas antingen som en ljuspunkt i den övergripande vyn eller med en blå färg i toppen av den cirkulära vyn och en vit färg i botten av vyn. Linjen bör falla vid indexets nollpunkt. Om det inte gör det, justera kalibreringsskruvarna på refraktometern tills det gör det.

  Mät brytningsindexet för ditt vätskeprov med hjälp av den kalibrerade refraktometern. Vänta tills det destillerade vattnet du placerat på prismen har avdunstat för att undvika att förorena det nya vätskeprovet. Som i kalibreringsprocessen håller du refraktometern i ett horisontellt läge. Öppna dagsljusplattan och placera två droppar av provvätskan på prisman. Stäng och tryck på dagsljusplattan för att sprida vattnet jämnt över prisman.

  Peka fram refraktometerns framsida mot en ljuskälla och titta in i okularet. Du kommer nu se linjen avgränsad vid en annan punkt på refraktometerets interna index.

  Läs punkten på indexet där linjen faller för att bestämma brytningsindex för ditt vätskeprov.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com