• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar fyrsidigt område

  Området i en fyrkant beskriver ytan av en tvådimensionell form. Området kan visualiseras som antalet kakel som krävs för att täcka ett golv eller mängden färg som en vägg behöver. För att hitta en fyrkantig yta, var noga med att mäta längden, bredden och höjden av formen och använd lämplig formel för den specifika typen av fyrkant.

  Kvadratiska och rektangulära

  För att beräkna området för en kvadrat eller en rektangel måste du veta sidans mätningar. Sidorna på en kvadrat är lika, så formeln är s kvadratisk = område. S representerar längden på en sida. Om sidan är 4 tum, så är området 4 x 4, vilket är lika med 16 tums kvadrat.

  För att hitta området i en rektangel, multiplicera längden på den horisontella sidan längs den vertikala sidan. Använd formeln bredd x höjd = område. Om bredden är 4 tum och höjden är 2 tum är området lika med 8 tums kvadrat.

  Område med Rhombus och Parallelogram

  Även om en rhombus har alla lika sidor, medan ett parallellogram har två par av lika sidor, formeln för området är densamma. Formeln är bas x höjd = område. Basen representerar längden på undersidan.

  Till skillnad från formeln för en kvadrat eller rektangel representerar höjden inte längden på en vertikal sida. Rita en vinkelrät linje från formens bas till topplinjen. Mätningen av denna vertikala linje är formens höjd.

  Om mätningen av basen är 4 tum och höjden är 3 tum, så är formen av formen 12 tums kvadrat.
  < h2> Trapezoidens område

  En trapezoid är en fyrsidig med två ojämna parallella sidor. Formeln är densamma om de icke-parallella sidorna är vanliga eller oregelbundna. Formeln är ½ (a + b) x h. Bokstaven a representerar längden på den övre sidan, b representerar längden på undersidan och h representerar den vertikala höjden.

  Formens höjd är inte längden på en sida men är längden på en vertikal linje som är vinkelrät mot de övre och nedre sidorna.

  För att lösa formeln där längden på en är lika med 3 tum, längden på b är 5 tum och höjden är 4 tum, följ ordning operationer och lägg först 3 + 5. Ta sedan summan 8 och multiplicera den med ½ för att få 4.

  Multiplicera nu 4 med höjden, 4 och området är 16 tums kvadrat.

  Område med oregelbundna siffror

  Vissa fyrkantiga sidor passar inte definitionen av en kvadrat, rektangel, rhombus, parallellogram eller trapezoid. Sidorna är ojämna eller oregelbundna. Ett sätt att hitta området i dessa former är att rita linjer i formen för att skapa former för vilka området lätt kan lösas.

  Till exempel är många fyrhjulingar gjorda av rektanglar och trianglar.

  Lös ytan av triangeln, ½ xbxh, och lösa rektangelns område, wx h. Lägg till de två områdena för att beräkna området av hela formen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com