• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Exempel på enkla maskiner och komplexmaskiner

  En maskin är ett verktyg som används för att underlätta arbetet. Det kan göra det genom att ändra riktningen för en kraft, öka avståndet eller hastigheten för en kraft, överföra en kraft från ett ställe till ett annat eller öka styrkan på en kraft. Maskiner finns överallt i våra dagliga liv och gör människors liv idag mycket enklare, men oavsett hur komplex en maskin kan verka är det helt enkelt en kombination av de sex enkla maskinerna.
  Inclined Plane: Easy Lifting

  Ett lutande plan är helt enkelt en jämn, sluttande yta. Ett vanligt exempel på ett lutande plan är en ramp. Att lyfta tunga föremål på en högre yta är mycket enklare om du bara skjuter föremålet upp på en ramp.
  Wedge: Splitting and Separating. Kilar används vanligtvis som antingen separerande eller hållande enheter. Ett yxblad är ett exempel på en kil - du kan göra en liten spricka mycket större genom att använda ett yxblad. Ett annat exempel är ett dörrstopp.
  Skruv: Fästning och rörelse

  En skruv är en annan modifierad lutande kil. Det här kan vara svårt att visualisera, men tänk bara på en skruv som ett lutande plan som lindas runt en cylinder. En spak är en arm som svänger mot ett stöd. Ett exempel är kloänden på en hammare som används för att bända naglar ur trä. Ett annat exempel är en gungbräda.
  Wheel and Axle: Rolling

  Ett hjul och axel består av ett stort hjul som är fäst vid en mindre axel, här benämnd en axel. Om hjulet vrids men axeln förblir stillastående är det inte en riktig hjul-och-axelmaskin. Hjul och axlar finns överallt - tänk på en barndomslekvagn för ett exempel på ett hjul och axel i rörelse.
  Remskiva: Lyft tunga laster

  En remskiva är en maskin som liknar ett hjul och axel, men där repet snuras snarare än axeln. När hjulet roterar rör sig sladden i endera riktningen. Detta kan hjälpa till att lyfta eller flytta föremål. En flaggstång är ett exempel på en remskiva.
  sax: gör snittet

  Som en maskin verkar en sax ganska enkel, även om det faktiskt är en komplex maskin. En sax kombinerar två spakar med kilens skärverkan. Spakarna multiplicerar kraften på föremålet som ska skäras, vilket gör det lättare att använda och mer effektivt än en kniv.
  Hand Truck: Mover's Friend

  Som saxen är en tvåhjulig lastbil också en en komplex maskin. Spaken och hjulet och axeln samverkar för att göra en maskin som låter dig lyfta och flytta möbler, apparater och andra föremål som är för besvärliga eller tunga att bära för hand.
  Bil: Många maskiner

  Det borde vara nej överraskning att en bil med en bensinmotor är en komplex maskin, tillverkad av tusentals enkla maskiner. Inuti motorn är varje vipparm som driver de många ventilerna en spak. Kuggremmen är en typ av remskiva och bilen rider på fyra hjul monterade på två axlar.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com