• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar kula Impact

  Kollens påverkan påverkas av kullens diameter och vikt samt dess hastighet. Förstå förhållandet mellan dessa variabler gör det möjligt för skytten att välja rätt kombination av skjutvapen och ammunition som passar bäst för ett visst ändamål. Effekten som en kula har vid påverkan kan definieras på flera sätt, beroende på hur informationen används. För vissa ändamål är det användbart att känna till den energi som kula kommer att leverera till målet, medan andra tillämpningar, som kulahållande eller dödande kraft, kan dra nytta av mer detaljerade beräkningar.

  Samla in nödvändig information för ammunition som behandlas. Du måste känna till kullvikten, mätt i korn, som är listad i ammunitionslådan. Du måste också känna till den hastighet kulaen rör sig vid påverkan. Varje ammunitionsproducent publicerar ballistiska tabeller för deras ammunition. Dessa tabeller anger normalt bullets hastighet vid pistolens mynning och med intervall på 100 meter ut till ammunitionens användbara intervall (vanligen 300 meter eller så). För avstånd mellan de angivna inkrementen måste du uppskatta.

  Ammunitionstillverkare mäter vanligtvis rifle bullet-hastigheter med hjälp av en 24-tums testfat. Som en tumregel, för varje ytterligare tum av fatlängd över 24 inches, ökar hastigheten med 20 fot per sekund. På samma sätt, för varje tum av tunnlängd under 24 tum minskar hastigheten med 20 fot per sekund. Om din riffelfat exempelvis är 20 inches lång, drar du sedan 80 fot per sekund från tillverkarens angivna hastighet. Det finns ingen sådan tumregel för pistol ammunition.

  Du måste också veta kulsdiametern. Exakta diametrar finns i tabeller publicerade av ammunitionsproducenter. Annars kan du använda kulkalibreringen som en approximation. En 30-06 kula har en diameter på 0,308 tum, men du kan använda 0.300 tum i dina beräkningar utan att väsentligt kompromissa noggrannheten.

  Beräkna den energi som kula kommer att leverera till målet på effekt med hjälp av formeln Energi = Bullet Vikt x Hastighet ^ 2 /450,437. I ord är kulaenergin (i fotpund) lika med kulavikten (i korn) gånger kulahastigheten (i fot per minut) dividerat med 450.437.

  Beräkna Hornady Index of Terminalstandarder (HITS) med hjälp av formeln HITS = Bullet Weight ^ 2 x Hastighet /Bullet Diameter ^ 2 /700,000. I ord är HITS-talet lika med kulaets vikt (i korn) gånger hastigheten (i fötter per sekund) dividerat med kvadraten av kullens diameter (i tum) dividerat med 700.000. Observera att HITS-beräkningsmetoden är avsedd att vara en indikator på hur svårt en specifik kula kan sätta ett levande mål och idag är det den mest använda beräkningen för detta ändamål. Andra beräkningar som används inkluderar formuläret Optimal Game Weight (OGW), Taylor Knockout (TKO) -formeln, Knockout Value (KOV) -formeln och Lethality Index (LI) -formeln.

  Hornady Manufacturing publicerar tabeller över HITS Nummer för olika typer av ammunition, med ett standardiserat intervall på 100 meter för gevärkulor och 50 meter för pistolkulor.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com