• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Skillnaderna mellan koncept, teorier och paradigmer

  Forskare arbetar inom ett utarbetat ramverk av idéer som är föremål för testning, utvärdering och förfining. Vissa idéer kasseras när bevis visar att de är ohållbara, medan andra stöds och får ett brett godkännande. Forskare hänvisar till olika typer av idéer med olika termer - inklusive begrepp, teorier och paradigmer - för att skilja den roll som idéerna har i den vetenskapliga processen.

  Begrepp

  'Concept' är en term som används ofta i vardagen engelska för att betyda en idé. Den har samma generella betydelse i ett vetenskapligt sammanhang och används ofta för en abstrakt ide. Ett koncept kan vara exceptionellt brett eller mycket specifikt. Till exempel är "växter" och "djur" båda begreppen som hjälper forskare och alla andra att skilja föremål meningsfullt i den naturliga världen. "Mammal" är en begreppsmässig term som avser en viss typ av djur. Ett koncept kan baseras på erfarenhet eller kan vara helt imaginärt; "musik" är ett erfarenhetsbaserat begrepp, medan en "drake" är ett begrepp som endast finns i sinnet.

  Teorier

  En teori är en väletablerad vetenskaplig princip som stöds genom övertygande experimentella och observatoriska bevis. En teori har stark förklarande kraft som hjälper forskare att förstå och beskriva universum och göra förutsägelser om framtida händelser. Teorin om naturligt urval, avancerat av Charles Darwin i 1800-talet, är en av de centrala organisationsprinciperna för evolutionär biologi. Einsteins speciella relativitetsteori revolutionerade fysiken i början av 1900-talet. Andra välkända teorier i modern vetenskap inkluderar den geologiska teorin om plattektonik och kiemteori om sjukdom i medicin.

  Paradigmer

  Ett paradigm är en central begreppsmässig ram för hur du kan se världen runt dig. Ett paradigm kan vara så genomgripande och allmänt accepterat att det är nästan obemärkt, mycket som du inte brukar märka luften du andas. Till exempel antog tidiga observatörer av himlen att människor var i mitten av solsystemet, med andra planeter och solen som roterades runt jorden. Det paradigmet blev så småningom vred av en ny syn på solsystemet som lade solen i centrum. Termen "paradigm" blev framhävd genom 1962 års publikation av Thomas Kuhns inflytelserika bok "Vetenskapliga revolutionernas struktur". Kuhn hävdade att vetenskapen, till skillnad från andra discipliner, utvecklades genom breda paradigmskift där hela vetenskapssamfundet kommer att acceptera ett nytt sätt att tänka på världen.

  Hypoteser

  Förutom begrepp, teorier och paradigmer, skapar forskare också idéer som kallas hypoteser. En hypotes är en testbar idé; Det är föremål för experimentell observation för att bestämma dess validitet. Benjamin Franklins kända flygande experiment var ett test av hans hypotes att blixten är en form av elektrisk urladdning. En hypotetisk idé som upprepas testas och befunnits vara pålitlig kan så småningom bli etablerad som en vetenskaplig teori.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com