• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man skapar elektrisk störning

  Elektrisk störning eller elektromagnetisk störning (EMI) definieras av SearchMobileComputing.com som "störning av driften av en elektronisk enhet när den ligger i närheten av ett elektromagnetiskt fält (EM-fält) i radiofrekvensområdet orsakas av en annan elektronisk enhet. " Störningen finns i två primära former: genomförd störning och utstrålad störning. Genomförd störning är där signaler från en elektrisk ledare är kopplade eller överförda till en ledare i närheten. Radierad störning är där signaler från en sändare plockas upp av ledningar i närheten.

  Hitta den elektriska enheten du vill avbryta med störningar. Antag exempelvis att du vill störa en radio i ditt hem.

  Hitta en enhet med en elektrisk motor. Exempel på dammsugare och hårtorkar.

  Anslut båda enheterna till ett vägguttag i samma hus eller byggnad. Eftersom vägguttagen i de flesta hus är knutna till samma mark är marken en vanlig källa till förvirrad inblandning, särskilt från en elektrisk motor med låg frekvens.

  Slå på båda enheterna samtidigt. I exemplet med radio hörs den elektriska störningen från enheten med elmotorn via radionhögtalarna.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com