• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Radiografi Ömsesidighetslag

  Radiografi använder fotograferingslagarna för att ta tvärsektionsbilder med röntgenbilder för att producera foton av varierat täthetsmaterial, såsom människokroppen. Radiologer kräver korrekt strålning av röntgenbilder för att noggrant analysera bilderna. Ömsesidighetslagstiftningen reglerar exponeringsbalansen eller bildens ljusnivå.

  Definition

  En fotograferingsterm, ömsesidighet hänvisar till det inversa förhållandet mellan ljus och intensitet på film för att ge en tydlig och balanserad exponering. Att ignorera lagen om ömsesidighet orsakar underutvecklade och överexponerade foton. En balanserad exponering kan nås på mer än en nivå av intensitet och tid. När en faktor ändras, måste den andra också förändras lika i motsatt riktning för att bibehålla korrekt exponering. Om du till exempel ökar mängden ljusintensitet med en enhet, måste du minska tiden med en enhet och vice versa.

  Formel

  Den ömsesidiga lagstiftningsformeln som används i fotografering kräver exponeringen motsvarar ljusintensiteten multiplicerad med tiden. Radiologi omformaterar ekvationen för dess utrustning och exponeringsbehov. I radiologin läses ömsesidighetsrätten som:

  C1 /C2 = T2 /T1

  C1 = Aktuell * 1 C2 = Aktuell 2 T1 = Tid 1 vid C1 T2 = Tid 2 vid C2

  * Den ström som används i radiologiformeln liknar intensiteten i fotografering, där det är intensiteten hos röntgenstrålarna eller mängden ljusström som används på filmen.

  Gensamhetsbrist

  En förändring i färgbalans och underexponering inträffar när lagen om ömsesidighet misslyckas, även känd som ömsesidighetseffekten. Detta händer när filmens hastighet minskas betydligt, vilket förändrar hur filmen reagerar på ljus över tiden. Mycket långsamma hastigheter behöver ytterligare ljusexponering.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com