• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar kylmedelskapaciteten

  En värmepump överför energi genom att flytta ett kylmedel, som växelvis absorberar och släpper ut värme. Denna process kyler kylskåp, frysar och hela rum och byggnader genom värme-, ventilations- och luftkonditionering (HVAC) applikationer. Vissa kylmedel är organiska. Vissa är oorganiska. Vissa är cykliska, och vissa är linjära. Vissa är baserade på metan, och vissa är baserade på längre kolkedjor. Varje kylmedel har sin egen kapacitet för överföring av värme. Ju högre dess kapacitet desto mer värme överför den när den rör sig med en bestämd hastighet.

  Dela värmepumpens effekt, i brittiska termiska enheter (BTU), med 2 930. Om det överför 150 000 BTU per timme: 150 000 /2.930 = 51.2 kilowatt.

  Dela upp den mängd kylmedel som värmepumpen rör sig vid den tid det tar för att flytta den. Om det pumpar 3,6 kg kylmedel på 10 sekunder: 3.6 /10 = 0.36 kg per sekund.

  Dela svaret på steg 1 genom att svara på steg 2: 51.2 /0.36 = 142.2 kilojoules per kilogram. >

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com