• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar CT-förhållandet

  Strömtransformatorer, eller CT, är transformatorer som används för att minska den nuvarande nivån för kraftöverföringssystem för att mäta eller övervaka de aktuella nivåerna. CT-er krävs eftersom standardströmmätningsenheter inte är konfigurerade för att mäta högströmnivåer. Som en följd av detta använder ingenjörer CT-enheter för att stega ner de nuvarande nivåerna för att mäta den. När de har matats använder de nuvarande transformatorförhållandet, eller CT-förhållandet, för att beräkna den aktuella strömmen från den uppmätta strömmen.

  Hitta antalet trådar slår på transformatorns primära sida. Se kretskortet eller schematiskt för CT-transformatorn. Tänk på att du har 15 varv på den primära.

  Hitta antalet ledningar på transformatorns sekundära sida. Se CT-transformatorns kretsschema. Anta att du har 75 varv på sekundären.

  Bestäm spänningsförhållandet. Spänningsförhållandet är proportionellt mot förhållandet mellan primär och sekundär vridning. I vårt exempel är spänningsförhållandet 15:75 eller dividerande med 15, 1: 5

  Beräkna CT-förhållandet. CT-förhållandet är det inverse av spänningsförhållandet. I detta exempel är spänningsförhållandet 1: 5, så CT-förhållandet är 5: 1. Det betyder att nuvarande nivå har gått ned 5 gånger, där, om den primära strömmen är 200 ampere, är CT-utgången 40 ampere.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com