• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur använder elektriker trigonometri?

  Elektriker behöver veta matematiska begrepp för att säkerställa att ledningar och elektriska komponenter de använder kommer att fungera enligt designen. Utan denna kunskap kan varje krets inte fungera och kan även orsaka allvarlig skada på en krets. Trigonometriska beräkningar används i den dagliga arbetet hos en elektriker, såsom böjningsledningar. Trigonometri är också ett ämne som omfattas av undersökningar för att vara en elektriker.

  Trigonometriska funktioner i böjningsledningar

  Böjningsledningar är en av de mest grundläggande uppgifterna hos en elektriker. Rörledning är ett sätt att leda ett hus för el. Det ger vissa fördelar, såsom att skydda de elektriska ledningarna från skador, binda till marken genom hela kretsen, och göra det möjligt för användaren att lägga till fler kretsar senare. Även om matematiken i böjningsledningarna redan är inbyggd i en enhet som kallas en handbender, kan bekantskap med trigonometriska funktioner och tangentfunktioner hjälpa en elektriker att böja ledningen korrekt i någon vinkel.

  Ett tydligt exempel på en trigonometrisk applikation

  En offset-böjning används för att böja en ledning runt ett hinder eller rör sig närmare en medlem av kretsen för att göra det enklare att ansluta till ledningen. Till exempel behövs en förskjuten böjning för att böja runt ett steg som är 4 tum högt och 15 tum bredt. Om en imaginär rätt triangel skapas med dessa dimensioner är längden på båda sidorna känd för offsetböjningen, men Ø är fortfarande okänd. För att beräkna Ø används tangentfunktionen genom att dividera längden på motsatt sida av den intilliggande sidan. Detta ger dig rätt vinkel för att böja röret, vilket i det här fallet är 15 grader.

  Trigonometri i elektrikerlicensurexamen

  Trots att det går att göra trigonometriska beräkningar gör ingen elektriker varje arbetsdag , det är ett grundämne som man måste godkänna elektrikerlicensundersökningen på masternivå. Trigonometri används för att beräkna de saknade värdena för problem med växelström. Därför är en bra kunskap om de trigonometriska funktionerna avgörande.

  Övriga matematikämnen Elektriker använder

  Elektriker ska i allmänhet ha ett bra huvud för matematik. Även om trigonometri har visat sig ha en roll har andra fält i matematik också dagliga applikationer. Till exempel tillåter en solid kunskap om geometri en elektriker att beräkna ledningsbockning med hjälp av geometrin i en triangel. Ett bra grepp om algebra är grundläggande för att förstå grundläggande begrepp som Ohms lag eller analyskrets.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com