• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar Dynamo Power Amps

  En dynamo är en elektrisk generator. Det fungerar på principen att använda roterande spolar för att omvandla mekaniska rotationer till direkt elektrisk ström. Dynamo generatorer var de första storskaliga generatorer som levererar stora mängder ström till ett industriellt komplex. Det var föregångaren till dagens elgeneratorer som elmotorn och generatorn. Dynamos är föråldrade idag på grund av den utbredda användningen av växelström, enkelheten att konvertera växelström till likström och spridningen av små fasta enheter som kräver småskaliga, effektivare strömkällor. Oavsett storlek och smink, lyda dynamo generatorer ohms lag där ström är lika med spänning dividerad med motstånd.

  Sök specifikationerna för den roterande spolen. Hitta den tillverkade måttmotståndsnivån. Motståndsminskningen är proportionell mot det roterande spolaggregatets tvärsnittsarea. Av denna anledning tenderar resistansen att vara låg för dynamo-generatorer. Anta exempelvis 0,005 ohm eller 5 milliohms.

  Bestäm spänningsvärdet för spolen från specifikationen. På grund av det låga motståndet kommer mängden spänning som produceras över det roterande spoleaggregatet att vara låg. Antag exempelvis 2 volt.

  Bestäm strömmen genom att dividera spänningen med resistansen. Med hjälp av exemplen ovan är strömmen som strömmar genom den roterande spolen 400 ampere (2 /0.005).

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com