• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur används matematik i civilingenjör?

  Civilingenjörerna måste använd matematiska ekvationer som härrör från kemi dagligen. Kemiens ekvationer används för att mäta materialets styrka, och ingenjörer måste använda dessa ekvationer för att välja rätt material för ett projekt.

  Civilingenjörer använder trigonometri ofta när man mäter en struktur. Surveying handlar med markhöjningar och olika vinklar av strukturer.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur

  Fysik tar en stor roll i en civilingenjörs jobb. Fysik ekvationer tillämpas på alla vinklar av ett tekniskt problem för att säkerställa att strukturen som skapas kommer att fungera som den måste. När en bro utformas, används fysiken för att se hur stor de stödjande bryggorna ska vara, liksom hur tjocka stålkolonnerna måste vara och hur många av dem ska installeras. Fysikekvationer använder vanligtvis algebra, kalkyl och trigonometri.

  Grundläggande matematiska färdigheter som bokföring och statistik måste användas under planeringsfasen för ett projekt. Att bestämma projektets ekonomiska sida är en viktig del av en civilingenjörs jobb och han måste räkna ut hur mycket ett projekt kostar sina investerare.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com