• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man konverterar mekanisk energi till elektrisk energi

  Ett batteri omvandlar kemisk energi till elektricitet, och en solcell producerar elektricitet från solens energi, men om du vill producera elektricitet från mekanisk energi behöver du en i

  Huruvida de finns i en hushållsverktygsgenerator, din bil eller ett kärnkraftverk, generatorer har i allmänhet samma funktioner. De inkluderar en rotor med en ihålig kärna som roterar runt en stator. Statorn är vanligtvis en kraftfull magnet, medan spolarna som transporterar elektricitet lindas runt rotorn. I vissa generatorer lindas spolarna runt statorn och rotorn magnetiseras. Det spelar ingen roll. Hursomhelst kommer elektricitet att flyta.

  Rotorn måste snurra för att strömmen ska strömma, och det är där inmatningen av mekanisk energi kommer in. Stora generatorer utnyttjar olika bränslen och naturliga processer för denna energi. Med varje rotation av rotorn stannar strömmen, reverserar, stoppar igen och återgår till framåtriktningen. Denna typ av elektricitet kallas växelström, och antalet gånger den ändrar riktning i en sekund är en viktig egenskap.
  Bränsletyper

  Rotorn i de flesta generatorer är ansluten till en turbin, och i för många genererande växter är turbinen ångdriven. Energi behövs för att värma vatten för att producera denna ånga, och att energi kan tillföras av fossila bränslen, såsom kol och naturgas, biomassa eller kärnklyvning. Bränslet kan också komma från naturliga källor, till exempel geotermisk energi - naturlig värme som kommer från djupt i marken. Vattenkraftgeneratorer drivs av ett vattenfalls energi. Världens första vattenkraftgenerator, designad av Nikola Tesla och byggd av George Westinghouse, ligger vid Niagara Falls. Det genererar ungefär 4,9 miljoner kilowatt kraft, tillräckligt för 3,8 miljoner hem. - Att göra din egen generator

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com