• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Fördelarna och nackdelarna med OTEC

  Havets termiska energiomvandling (OTEC) är en källa för förnybar energi där temperaturdifferensen mellan djupare, kallare vatten och varmare, grunt vatten används för att driva en värmeenergimotor och producera elektricitet. Ju större temperaturskillnad, desto högre är värmemotorns effektivitet. Följaktligen anses denna teknik vara mest effektiv i tropikerna, där skillnaden mellan djupt vatten och ytvatten är den högsta. OTEC har potential att producera energi 10 till 100 gånger mer effektivt än vågkraft.
  Fördel: Förnybar och ren

  OTEC-teknik matar ett oförändrat tillstånd, den solenergi som lagras i världens hav. Därför kan den fungera praktiskt taget kontinuerligt, till skillnad från andra förnybara energikällor som sol- och vindkraft. På en genomsnittlig dag absorberar världens hav en mängd energi motsvarande 250 miljoner fat olja, ungefär 4 000 gånger befolkningens nuvarande energibehov. När generatorerna och vattenledningarna är på plats krävs endast minimal underhåll för att hålla flödet av elektricitet igång och inga skadliga biprodukter är resultatet av processen.
  Fördel: Spin-off Industries |

  OTEC kan också stödja många spin-off industrier. Kyldt vatten som redan har använts kan pumpas ut från anläggningen och användas i luftkonditionering, industriell kylning och kyla jordbruk (där rör som innehåller kylt vatten används för att kyla mark så att det kan stödja tempererade grödor i tropiska klimat). Dessutom kan avsaltat vatten produceras genom OTEC-system genom att implementera ytkondensatorer för att förvandla avdunstat havsvatten till dricksvatten (färskt) vatten. En 2-megawatt-anläggning kan till exempel producera cirka 4 300 kubikmeter dricksvatten.
  Nackdel: Kostnad

  För närvarande krävs statliga subventioner för att göra OTEC-energi ekonomiskt lönsamt. Elektricitet kan produceras till cirka 0,07 $ per kilowatt-timme, i motsats till subventionerade vindkraftssystem som kan producera energi så lågt som $ 0,05 per kilowatt-timme. Dessutom kräver OTEC dyra rör med stor diameter nedsänkta ungefär en mil under havets yta. Många av länderna inom det livskraftiga geografiska bältet (mellan cancertropen och Stenbockens tropik) saknar ekonomiska resurser för att bygga denna infrastruktur.
  Nackdel: Politiska bekymmer

  Eftersom OTEC-anläggningar är stationära ytplattformar, de är i huvudsak betraktade som konstgjorda öar och därför påverkar deras exakta placering deras rättsliga status enligt FN: s havskonvention (UNCLOS). Enligt UNCLOS ges kustnationer 3-, 12- och 200 mils zoner med olika rättslig myndighet. Mängden politisk autonomi mellan dessa zoner varierar mycket. Följaktligen kan jurisdiktionskonflikter uppstå baserat på internationella gränstvister mellan nationerna.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com