• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar tröghetsmakt av massa

  När man talar om effekterna av kraft på massan i fenomenet tröghet kan det vara lätt att av misstag hänvisa till kraft som "tröghetskraft." Detta kan antagligen spåras tillbaka till termerna "kraft" och "tröghetsmassa." Kraft är en mängd energi som får ett objekt att ändra hastighet, riktning eller form, medan tröghetsmassa är ett mått på hur motståndskraftigt ett objekt är mot att ändra dess rörelsestillstånd när den kraften appliceras. I det här fallet antas att "tröghetskraft" avser mängden kraft som det skulle ta för att flytta ett visst objekt eller hindra det från att röra sig helt. Detta kan hittas med hjälp av Newtons andra lag - F \u003d ma - som betyder "Force är lika med tröghetsmassa gånger acceleration."

   Hitta massan på objektet som du vill beräkna start eller stoppkraft för. På jordens yta är föremålets massa ungefär lika med vikten i kilogram, så du kan hitta massan genom att helt enkelt väga föremålet på en skala. Om objektet är i rörelse kan du behöva veta objektets vikt /massa i förväg.

   Hitta objektets accelerationshastighet. Om du försöker mäta tröghetskraften hos ett rörligt föremål (till exempel en bil) och dess accelerationshastighet är okänd för dig, behöver du en hastighetsmätare för att hitta accelerationshastigheten. Du kan göra detta genom att mäta objektets hastighet vid en tidpunkt och sedan mäta det igen några sekunder senare. Detta beror på att acceleration är måttet på hur snabbt ett objekt ökar sin hastighet över tid.

   Markera de tider då du mätte objektets hastighet. Dra den första hastigheten från den andra hastigheten. Dela sedan resultatet med tiden mellan de två måtten. Om du mäter en bil som rullar vid 40 km /h kl. 13:00 och sedan mäta den på 41 mph en minut senare, kan du säga att accelerationshastigheten är (41 mph - 40 mph) dividerad med 1 /60h. Detta ger oss 1 km /h dividerat med 1/60 timmar, eller en acceleration på cirka 59 km /h per timme. Detta innebär att om bilen bibehöll sin nuvarande accelerationshastighet skulle hastigheten öka med 59 mil varje timme. Tänk på att denna ekvation antar att bilen accelererar i en konstant hastighet och inte tar hänsyn till externa variabler, såsom tyngdkraft eller friktion,.

   Multiplicera objektets massa med dess acceleration. Detta ger dig dess tröghetskraft. När det gäller bilen antar vi att massan är cirka 1 000 kg. Om den upprätthåller sin nuvarande accelerationshastighet kräver den cirka 59 000 kg (cirka 65 ton) motkraft för att stoppa den omedelbart. Mängden tröghetskraft som krävs för att stoppa ett rörligt objekt kommer att vara exakt lika med mängden tröghetskraft som sätter det i rörelse i första hand. Därför är ett litet föremål som rör sig mycket snabbt (som en kula) och ett stort föremål som rör sig mycket långsamt (som en stenblock) båda lika förstörande och svåra att stoppa utan rätt mängd motkraft. Om objektet inte rör sig är mängden tröghetskraft som krävs för att flytta det i allmänhet lika med objektets massa.


   Tips

  1. Håll in tänk på att acceleration traditionellt mäts i meter per sekund per sekund, eller meter per sekund i kvadrat. Standardhastigheten för miles per timme ersattes för att göra exemplet mer förståeligt.  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com