• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man konverterar KVA till KW 3-fas

  Kraft, i allmän fysik, är energi per tidsenhet. Energi i sin tur är kraft multiplicerad genom ett avstånd. Standardenheten eller SI-enheten för effekt är watt (W), medan SI-enheten för energi är joule (J). Tiden uttrycks normalt i sekunder.

  I elektromagnetisk fysik står principerna men enheterna förändras. Istället för att bestämma effekten som W \u003d J ÷ s, uttrycks effekten som en produkt av potentiell skillnad i volt (V) och ström i ampère (I). I detta schema W \u003d V ⋅ I. Således

  Från dessa ekvationer är det tydligt att en watt är densamma som en volt gånger en ampere eller en volt-ampere (VA). Det följer därför att en kilowatt (kW) är densamma som en kilo-volt-ampere (kVA), med varje sida av ekvationen dividerad med 1 000.
  Tre-fas system och kilo-enheter

  I växelsystem med växelström (AC) levereras spänning ofta i faser, eftersom detta är fördelaktigt när det gäller att minska energiförlusterna. Dessa faser visas grafiskt som sinusvågor, med spänningen stiger och faller cykliskt under kort tid. I ett trefassystem överlappar dessa sinusvågor, men deras cykler börjar och slutar vid olika tidpunkter. Resultatet är att strömmen i dessa system inte bara är produkten av spänningstidsström, utan istället (√3) (V ⋅ I).

  Därför, om du arbetar med en trefasmotor, förhållandet mellan kW och kVA är:

  kW \u003d (√3) (kVA).
  Exempel

  Antag att du får en trefas växelströmskälla med en spänning på 220 V som ger en ström på 40 A. Vad är effekten i kilowatt?

  Först multiplicera spänningen och strömmen för att få rå volt-ampère:

  (220 V) (40 A) \u003d 8 800 VA

  Multiplicera sedan med normaliseringsfaktorn för trefasiga system:

  (√3) (880 VA) \u003d 15,242 VA

  Slutligen delat med 1 000 för att få svaret i kW (eller kVA):

  15,242 W ÷ 1 000 \u003d 15,242 kW

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com