• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är definitionen av hydraulisk lyft?

  En hydraulisk hiss är en maskintyp som använder en hydraulisk apparat för att lyfta eller flytta föremål med hjälp av den kraft som skapas när tryck utövas på vätska i en kolv. Force producerar sedan "hiss" och "arbete."
  Funktion

  Hydraulisk lyftteknik har en mängd industriella applikationer, som konstruktion och transport. Det implementeras ofta för att använda tunga maskiner eller för att flytta och lyfta tunga och stora föremål som bilar, smuts och fraktbehållare.
  Fysik

  En av fysikekvationerna som gäller hydraulisk lyftteknik är "tryck x area \u003d kraft. " Detta hjälper till att bestämma den tryckansträngning som krävs på en vätska i en kolv för att producera tillräckligt med kraft för att tillhandahålla lyft och förflyttning av ett föremål. bland många andra maskiner. Maskiner kan använda den för att tillhandahålla den hissansträngning (kraft) som krävs för att producera arbete, som att flytta ett annat objekt.
  Betydelse

  Hydraulisk lyftteknik är en kritisk aspekt av konstruktionen, utan vilken många applikationer inte skulle vara möjligt om inte någon annan teknik fanns för att ersätta den. Bil-, bygg-, flyg- och sjöfartsindustrin är starkt beroende av den, och den har bidragit till en stor del av den moderna världen som vi känner till.
  Fun Fact

  Även bilbromsar använder hydraulik. När du trycker på bromspedalen trycker den på en liten kolv i bromscylindern. Kolven tillämpar tryck på bromsvätskan, som överför trycket genom bromsledningarna, vilket tvingar en annan uppsättning kolvar för att tvinga bromsbeläggen i kontakt med bromstrumman på varje hjul. Den resulterande friktionen av bromsbelägg mot bromstrumma bromsar bilen och slutar stoppa bilen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com