• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Varför är massan mer användbar än vikt för att mäta saker?

  I vardagens tal är orden massa och vikt utbytbara, men i fysiken är de olika. De specifika definitionerna av massa och vikt visar varför massan är den mer användbara mängden när du mäter mängden närvarande materia. Vikt är en kraft snarare än ett mått på mängden materia, och din vikt beror på den himmelskropp du mäter den på. Massan är å andra sidan densamma oavsett var du befinner dig.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Vikt är en kraft snarare än ett mått på mängden materia något innehåller. Samma mängd materia kan ha olika vikter beroende på var den är. Mass mäter direkt mängden närvarande materia och förblir densamma oavsett var den mäts.
  Vikt kontra massa: Vad är skillnaden?

  Massa och vikt beskriver olika saker. Mass är måttet på mängden materia i en specifik sak, medan vikt är ett mått på tyngdkraften som verkar på den massan. Definitionen av vikt anger att:

  W

  \u003d mg

  Här representerar W
  vikt, m
  är massa och g
  är accelerationen på grund av tyngdkraften. Vikt mäts i Newton eftersom det är en kraft. Observera att uttrycket ovan faktiskt är detsamma som Newtons andra lag: F
  \u003d ma
  .

  Massan mäts i kilogram, och även om det är svårt att definiera, en tröghetsmassa av ett objekt ges av:

  m

  \u003d F
  / a

  Där F är kraft och a
  är acceleration. Detta visar att massan är ett objekts motstånd mot rörelse när en kraft appliceras. Mass är den grundläggande egenskap som innehas av materien som används i fysikekvationer som Newtons rörelselag och universell gravitation.
  Vikt på olika himmelska kroppar |

  Definitionen av vikt inkluderar g
  , som är en konstant specifik för jorden. Detta antyder det viktigaste problemet med att använda vikt som ett mått på hur mycket materia som finns. En massa på 6 kg på jorden väger ungefär 60 N, men om du flyttar samma mängd materia till månen skulle den väga cirka 10 N. Även om det är samma materialmängd, är vikten olika på olika himmelkroppar - mer på ytan på större kroppar och mindre på mindre. Massan förblir densamma, men vikten förändras.
  Varför massa är mer användbar för att mäta saker än vikt

  Om du använder vikt istället för massa för att mäta materia ändras ditt svar baserat på var du är. Tekniskt, eftersom tyngdkraften är svagare ju längre du kommer från en gravitationskälla, förändras din vikt något när du flyger i ett flygplan. Det skulle förändras ännu mer om du är i rymden eller på en planet med en annan massa än jorden. Mass är ett konsekvent mått på mängden materia, men vikt är det inte.

  Mass skapar också gravitationskraften som definierar vikt, varför den visas i ekvationen för vikt. Detta är ett säkert tecken på att massa är materiens grundläggande egenskap och vikt är en konsekvens av den egenskapen.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com