• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur Hydrauliska hammare fungerar

  Hydrauliska hammare används till stor del av bygg- och rivningsarbetare för att ge ett kraftfullt slag för att gräva hål eller bryta upp gammal betong och byggnader. Hamrarna arbetar med principen om hydraulik och tillämpar Pascal's Law.
  Historia

  Blaise Pascal var en fransk uppfinnare, matematiker och forskare som gjorde viktiga upptäckter inom matematik, geometri och maskinteknik. Hans upptäckt av hydrostatikelagen, eller Pascal's Law, ledde till skapandet av den hydrauliska hammaren. Denna lag säger att tryck på en del av en sluten vätska ger lika tryck på alla sidor av vätskan.
  Funktion

  Hydrauliska hammare, som är så kraftfulla att de ofta är monterade på traktorer, har ett fack av trycksatt, icke-komprimerbar hydraulolja. Kraft utövas på denna kapsel, vilket skapar en exponentiell mängd kraft på alla sidor av kapseln. Den här kraften fångas och används för att utöva massor av tryck. . Andra gånger används hydrauliska hammare för att bryta upp gamla byggnader, vägar eller fordon. Kraften i hammaren beror på hur stor kompressionskammaren är och hur mycket kraft som utövas på vätskan i kammaren.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com