• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Snurra kvantantal: Definition, hur man beräknar & betydelse

  När det gäller kvantmekanik, när du försöker göra analogier mellan klassiska kvantiteter och deras kvant motsvarigheter, är det inte ovanligt att dessa analogier misslyckas. Spin är ett perfekt exempel på detta.
  Elektroner och atomstruktur

  För att förstå spinn och den efterföljande skillnaden mellan orbital och intrinsisk vinkelmoment, är det viktigt att förstå strukturen hos en atom och hur elektroner är arrangerade i den.

  Atomens förenklade Bohr-modell behandlar elektroner som om de är planeter som kretsar kring en central massa, kärnan. I verkligheten fungerar emellertid elektroner som diffusa moln som kan ta på sig ett antal olika omloppsmönster. Eftersom de energitillstånd de kan uppta är kvantiserade eller diskreta finns det distinkta orbitaler eller regioner som olika elektronmoln finns i vid olika energivärden.

  Observera ordet orbital
  istället för orbit
  . Dessa elektroner går inte i fina cirkulära mönster. Vissa elektroner kan ha ett diffus sfäriskt skal, men andra upptar tillstånd som skapar olika mönster än som kan se ut som en skivstång eller en torus. Dessa olika nivåer eller orbitaler benämns ofta också som skal.
  Orbital vs. Intrinsic Angular Momentum

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com