• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man hittar P-värdet i ett Z-Test

  Ett z-test är ett test av standard normalfördelning
  , en klockformad kurva med ett medelvärde på 0 och en standardavvikelse på 1 Dessa test uppstår i många statistiska förfaranden. Ett P-värde är ett mått på den statistiska betydelsen av ett statistiskt resultat. Statistisk betydelse behandlar frågan: "Om, i hela befolkningen som detta prov togs från, parameterns uppskattning var 0, hur troligt är resultaten så extrema som detta eller mer extrema?" Det vill säga det ger en grund för att avgöra om en observation av ett prov endast är resultatet av slumpmässig chans (det vill säga att acceptera nollhypotesen) eller om en studieinsats i själva verket har gett en verklig effekt (det vill säga att avvisa nollhypotesen).

  Även om du kan beräkna P-värdet för en z-poäng för hand, är formeln extremt komplex. Lyckligtvis kan du använda ett kalkylprogram för att utföra dina beräkningar istället. i cell A1. Antag till exempel att du jämför mäns höjder med kvinnornas höjd i ett urval av studenter. Om du gör testet genom att subtrahera kvinnors höjder från mäns höjder kan du ha en z-poäng på 2,5. Om du å andra sidan subtraherar mäns höjder från kvinnors höjder, kan du ha en z-poäng på -2,5. Dessa är för analytiska ändamål ekvivalenta.
  Steg 2: Ställ in signifikansnivån

  Bestäm om du vill att P-värdet ska vara högre än denna z-poäng eller lägre än denna z-poäng. Ju högre de absoluta värdena för dessa nummer är, desto mer sannolikt är dina resultat statistiskt signifikanta. Om din z-poäng är negativ, vill du nästan säkert ha ett mer negativt P-värde; om det är positivt vill du nästan säkert ha ett mer positivt P-värde.
  Steg 3: Beräkna P-värdet

  I cell B1, ange \u003d NORM.S.DIST (A1, FALSE) om du vill ha p-värdet för denna poäng eller lägre; enter \u003d NORM.S.DIST (A1, TRUE) om du vill ha p-värdet för denna poäng eller högre.

  Om du till exempel subtraherade kvinnohöjderna från herrarna och fick z \u003d 2.5, ange du borde få 0,0175. Detta innebär att om medelhöjden för alla college män var densamma som den genomsnittliga höjden för alla college kvinnor, är chansen att få denna höga z-poäng i ett prov bara 0,0175, eller 1,75 procent.


  Tips

 • Du kan också beräkna dessa i R, SAS, SPSS eller på vissa vetenskapliga kalkylatorer.


 • © Vetenskap https://sv.scienceaq.com