• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är turbiditet och vad betyder det i mikrobiologi?

  "Turbiditet" är ett ord som beskriver hur ljus passerar genom ett vätskeprov som ett mått på hur många partiklar som suspenderas i den vätskan. Ljuset kommer till exempel att passera rakt genom rent vatten, och som ett resultat kommer vattnet att visa sig klart. I vatten som innehåller silt utfälls sand eller kemikalier, men dessa partiklar sprider inkommande ljus och gör att vattnet blir molnt. Ergo, molnigt vatten är mer grumligt än rent vatten.

  Mikrobiell turbiditet

  Medan grumlighet beskriver den allmänna åtgärden av suspenderade partiklar i en vätska, är den inte endast reserverad för vatten eller för synliga partiklar . Mikrobiologer använder grumlighet som ett mått på celltäthet inom ett odlingsprov. Mikrobiologer använder maskiner som kallas fotometrar och spektrofotometrar som lyser olika typer av ljus genom odlingsprover för att bestämma grumlighet. Det allmänna antagandet är att ju högre grumligheten är, ju högre antal celler i kulturen

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com