• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar den procentuella återvinningen av en produkt

  Kemister stöter ofta på laboratorieförfaranden där vissa kemiska produkter kan gå förlorade. Ofta är det tekniker som involverar rening av en produkt. En vanlig metod som kan resultera i förluster är omkristallisation, där en kemikalie först upplöses i ett hett lösningsmedel och sedan fälls ut igen genom att kyla lösningen och lämna föroreningar kvar. Ofta kvarstår en del av den önskade kemikalien i lösning, vilket resulterar i en minskad återhämtning. Du kan beräkna den procentuella återvinningen av en sådan procedur med hjälp av kemikaliens start- och slutvikt.

   Väg den kemiska produkten före reningsexperimentet.

   Se till att den kemiska produkten resulterar från din rening är helt fri från resterande lösningsmedel som kan ha använts. Vid behov kan du låta produkten sitta vid rumstemperatur i flera dagar för att låta lösningsmedlet avdunsta eller använda försiktig uppvärmning för att påskynda processen, förutsatt att produkten är stabil vid uppvärmning.

   Väg den torra produkten och registrera vikten. Kom ihåg att ta bort allt extra material, t.ex. filterpapper som kan ha använts för att fånga produkten under rening; växelvis, subtrahera vikten på det materialet. Till exempel kanske du har utfört reningen genom omkristallisation av en kemikalie i ett skollaboratorium och erhållit en torr massa av 2,86 gram.

   Dela upp den torra massan för den renade produkten som du just bestämde av massan hos kemisk du började med före reningsprocessen. Observera att utgångsmaterialets massa måste vara i samma enheter som den renade produkten. I exemplet, om du började med 5,00 gram av din kemikalie före omkristallisationsförfarandet, beräknar du 2,86 dividerat med 5,00 för att få 0,572.

   Multiplicera resultatet av din senaste beräkning med 100. Resultatet är din procent återvinning av den kemikalien för proceduren. Som exempel skulle du multiplicera 0,572 med 100 och rapportera att du observerade en återhämtning på 57,2 procent.


   Tips

  1. Ett resultat av mer än 100 procent återhämtning innebär att något har gått fel. Vanliga orsaker till detta inkluderar ett vägfel och misslyckande med att torka produkten ordentligt.  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com