• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar procent Relativ Range

  En räckvidd är ett intervall som definierar minsta och maximala värden för en viss uppsättning tal eller för variationen av en viss variabel - till exempel ett börskurs på marknaden. Den procentuella relativa intervallet avser procentandelsförhållandet mellan intervallet och medelvärdet i uppsättningen.

  Summa upp maximi- och minimivärdena i intervallet. Till exempel, om aktiekursen ändras i intervallet från $ 34,67 till $ 41,12 då $ 34,68 + $ 41,12 = $ 75,80.

  Dela summan av två för att beräkna medelvärdet. I exemplet är genomsnittspriset $ 75.80 /2 = $ 37.90.

  Subtrahera minimivärdet från maximalt en för att beräkna intervallet. I det här exemplet är intervallet $ 41.12 - $ 34.68 = $ 6.44.

  Dela intervallet med medelvärdet, och multiplicera sedan resultatet med 100 för att beräkna det relativa procentintervallet. I detta exempel är det relativa procentintervallet ($ 6.44 /$ 37.90) x 100 = 16.99 procent.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com