• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Konkurrenskraftiga relationer i ekosystem

  Ett konkurrensförhållande i ett biologiskt samhälle inkluderar växter och djurarter inom ekosystemet som konkurrerar om mat, territorier och parning med motsatt kön. Konkurrens sker i nästan alla ekosystem i naturen. Denna relation utvecklas när mer än en organisme i en miljö har samma behov av resurser som en annan för att överleva. Tävling resulterar ofta i att de finaste överlevnaden.
  När samma arter tävlar
  ••• Jupiterimages /Photos.com /Getty Images

  Rivalitet inträffar ofta mellan medlemmar av samma art inom ett ekologiskt samhälle, känt som intraspecifik konkurrens. Det vanligaste av konkurrensförhållandena, djur av samma art lever ofta tillsammans i samma samhälle. Dessa individer tävlar om begränsade resurser som mat, skydd och kompisar.

  Intraspecific konkurrens hjälper naturen att hålla befolkningen under kontroll. När maten är begränsad kan miljön bara mata så många individer av samma art. Detta resulterar i överlevnad av de finaste, bara de som kan vinna mot sina motsvarigheter överlever. Liknande reglering uppstår när individer tävlar om skydd för att uppfostra unga. Detta inträffar ofta med unga manliga lejon; Djur som förlorar drivs från gruppen och från området.
  När olika arter tävlar
  ••• NA /AbleStock.com /Getty Images

  Interspecifik tävling inträffar när medlemmar av mer än en art tävlar om samma resurs. Hackspettar och ekorrar tävlar ofta om häckningsrättigheter i samma hål och utrymmen i träd, medan lejon och cheetahs i den afrikanska savannan tävlar om samma antilop och gazellbyte.

  Även om enskilda djur tävlar om samma skydd eller mat, interspecifik konkurrens är vanligtvis mindre kritisk än intraspecifik konkurrens. Antilopen är till exempel inte lejonets enda byte. På grund av detta kan lejonet välja att tävla om antilop eller att leta någon annanstans. Djur av olika arter tävlar vanligtvis endast om mat, vatten och skydd. Men de tävlar ofta med medlemmar av sin egen art också för kompisar och territorium.
  Växtkonkurrens
  ••• Thinkstock /Comstock /Getty Images

  Växter tävlar också om rymd, näringsämnen och resurser som vatten och solljus. Denna tävling kan utforma hur ekosystemet ser ut. Högre träd skyddar en skogs undersökning - marken under skogens trädtak - från solljus, vilket gör det svårt för något att växa men de mest skuggtoleranta växterna. Livscyklerna för vissa växter påverkas också eftersom många kortare växter blommar och bär frön innan bladen på de högre träden är fullt utvecklade, vilket gör det möjligt för kortare växter att få solljus.

  Ökenplantor har utvecklats grunt , långtgående rotsystem för att framgångsrikt tävla om värdefulla vattenresurser, vilket är ett exempel på hur konkurrens kan påverka utvecklingen av en art.
  Evolutionary Specification
  ••• Jupiterimages /Photos.com /Getty Images

  Forskare menar att konkurrensförhållanden åtminstone kan vara delvis ansvariga för den evolutionära processen. Vid naturligt urval överlever individerna av en art som är bäst anpassade till miljön kring dem för att reproducera och överföra genetiken som gör dem väl anpassade. Ta till exempel giraffen, vars utveckling av dess långa nacke gör det möjligt att äta mat med liten eller ingen konkurrens. Som växtätare slutförs den med andra betande växtätare som zebror och antilop för mat. Giraffer med längre halsar kan nå bladen i höga trädgrenar, vilket ger dem tillgång till mer mat och en bättre chans att överföra sin genetik till deras avkommor.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com