• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Kemiska och fysikaliska egenskaper hos stål

  Stål är en legering, en kombination av metall gjord av järn och kol. Kolinnehållet i stål når maximalt 1,5 procent. På grund av dess hårdhet och hållfasthet används stål för att bygga byggnader, broar, bilar och en mängd andra tillverknings- och teknikapplikationer.

  De flesta stål som produceras idag är vanligt kolstål eller helt enkelt kolstål. Kolet i stål finns i järnkarbidstillståndet. Andra element, däribland svavel, fosfor, mangan och kisel, är också närvarande.
  Kolhalt i stål

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com