• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar procentandelen av två olika siffror

  Lär dig att beräkna procentandelen av det totala som två givna kvantiteter representerar för att ge insikt i mångfald i grupper av information. En procentandel representerar en del av en helhet. Vanligtvis uttrycks procentsatser som en del av 100 procent, vilket är lika med det totala. Ett exempel är en grupp elever som består av 20 pojkar och 15 flickor. Baserat på det totala antalet studenter är en procentandel av gruppen manlig medan en annan procentandel är kvinnlig.

   Lägg till de två siffrorna för att få summan. Antag till exempel att det finns 45 män och 35 kvinnor i en biograf. Totalen är 45 plus 35, vilket är lika med 80.

   Dela var och en av de två startnumren med totalen. Ring resultaten "X" respektive "Y". Runda till två decimaler. Fortsätter du exemplet har du 45 dividerat med 80 eller 0,56 för "X" och 35 dividerat med 80 eller 0,44 för "Y."

   Multiplicera värdet på "X" och "Y" med 100 för att få procentandelen av det totala för varje grupp. Att fylla i exemplet: 0,56 gånger 100 är 56 procent, vilket är andelen människor i biografen som är män. På samma sätt är 0,44 gånger 100 lika med en andel på 44 procent av kvinnorna i filmen.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com