• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Islamens inverkan på världssamhället

  Islam har haft en djupgående global påverkan sedan den grundades under sjunde århundradet. Under den så kallade islamens guldålder, som varade ungefär mellan mitten av åttonde århundradet fram till 1200-talet, var den muslimska världen centrum för intellektuell aktivitet, med Bagdad som huvudstad för filosofer, matematiker och forskare. Matematik, språk, astronomi och medicin påverkades särskilt av denna kultur och dess effekter kan fortfarande ses idag. Matematik

  Även om siffrorna vi använder idag utvecklades i Indien och ursprungligen kallades "hinduiska siffror ", det symboliska systemet spred sig över Mellanöstern genom matematiker al-Khwarazmi och har kommit att bli känd som" arabiska siffror ". al-Khwarazmi författade också flera viktiga böcker om matematik, varav en innehåller olika sätt att lösa kvadratiska ekvationer med både ord och bokstäver för att representera numeriska värden, en vanlig praxis idag. Transliteringen av hans namn är faktiskt algoritmi, vilket är ursprunget till termen "algoritm". Ordet "algebra" härstammar från det arabiska ordet al-jabr, vilket betyder att återställa eller slutföra.


  Som de flesta språk har arabiska spridit sig över hela världen genom handel och erövring. Morsarna i Nordafrika, som invaderade Spanien i 711 och inte helt utvisades till 1492, lämnade ett tydligt varumärke på spanska språket. Eftersom den muslimska världen var centrum för filosofi, vetenskap, matematik och andra områden under det mesta av medeltiden, spreds många arabiska idéer och begrepp över hela Europa, och handel och resor genom regionen gjorde arabiska förståelse en viktig färdighet för handlare och resenärer lika. Som ett resultat inkluderar moderna engelska arabiska-baserade ord som "admiral" från "amir-ar-ahl", vilket betyder transportansvarig; "sequin" härrörande från "sikkah", en matris som används för myntframställning; och "burk" från "jarrah", en stor jordvase.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  astronomi

  På grund av kravet att möta Mekka under dagliga böner, behövde muslimer ett korrekt sätt att bestämma sin exakta geografiska plats, så muslimska forskare hittade en lösning genom astronomisk forskning. Ursprungligen attackerade som astrologer, falska förtrollare som använde natthimlen för att gudomliga framtiden, hittade astronomer i slutändan favör när den religiösa etableringen bestämde att vetenskapen kunde demonstrera komplexiteten hos Allahs (Guds) skapelse. Frigjord av detta nya perspektiv och med hjälp av översättningar av grekiska vetenskapliga verk (särskilt Ptolemyas skrifter) gjorde muslimska astronomer många viktiga upptäckter med hjälp av olika verktyg, inklusive kvadranter och till och med observatorier. Ibn al-Shatir utvecklade planetteori och studerade Radius av Mercury's bana, information som skulle vara avgörande för Copernicus arbete 150 år senare. Planetariska rörelser kartlades noggrant, och islamens gyllene ålder av vetenskap var så grundlig i sina fynd att även i dag två tredjedelar av de kända stjärnorna har arabiska namn. Tyvärr försvann många vetenskapliga upptäckter när Bagdad invaderades och fängslades av mongolska styrkor.


  Persiska intellektuella Ibn Sina (980-1037), känd som Avicenna i väst, gjorde stora bidrag till filosofin, matematik och speciellt medicin. Hans arabiska bok "The Medicine Canon" var så inflytelserika att den användes av läkare och studenter i medicin i hundratals år. I det beskriver han hur man ska ordentligt karantänera patienter för att undvika att sprida sjukdom, och han tillhandahåller kriterier för korrekt testning av nytt läkemedel. Under medeltiden var muslimska läkare den första som använde antimon (en metalloid) för sina medicinska krafter. Sjukhus utvecklades under den islamiska guldåldern och kirurgiska metoder, som skundades av andra samhällen, undersöktes och förfinades ytterligare i den muslimska världen. Även islams rituella ablution före bön ledde till framsteg i hygien.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com