• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man hittar punkten för diskontinuitet i algebra II

  Diskontinuitetspunkten avser den punkt där en matematisk funktion inte längre är kontinuerlig. Detta kan också beskrivas som en punkt där funktionen är odefinierad. Om du är i en Algebra II-klass är det troligt att du vid en viss tidpunkt i din läroplan kommer att behöva hitta punkten för diskontinuitet. Det finns flera metoder för att göra det, men alla behöver en förståelse för algebra och förenkla eller jämföra ekvationer.
  Definiera punkter för diskontinuitet

  En punkt av diskontinuitet är en odefinierad punkt eller en punkt som är annars ostört med resten av en graf. Det verkar som en öppen cirkel på grafen, och det kan komma att ske på två sätt. Den första är att en funktion som definierar grafen uttrycks genom en ekvation där det finns en punkt i grafen där (x) är lika med ett visst värde där grafen inte längre följer den funktionen. Dessa uttrycks på ett diagram som en blank fläck eller ett hål. Det finns flera möjliga punkter av diskontinuitet, som alla uppstår på sitt eget unika sätt.
  Avtagbar diskontinuitet

  Ofta kan du skriva en funktion på ett sådant sätt att du vet att det finns en punkt av diskontinuitet . I andra situationer, när du förenklar uttrycket, kommer du att upptäcka att (x) är lika med ett visst värde, och på det sättet kommer du att upptäcka diskontinuiteten. Ofta kan du skriva ekvationer på ett sådant sätt att de inte föreslår någon diskontinuitet, men du kan kontrollera genom att förenkla uttrycket.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa Den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Holes

  Ett annat sätt att hitta punkter av diskontinuitet är att notera att täljaren och nämnaren av en funktion har samma faktor. Om funktionen (x-5) inträffar i både täljaren och nämnaren av en funktion kallas det ett "hål". Detta beror på att dessa faktorer indikerar att någon gång kommer funktionen vara odefinierad.
  Hopp eller väsentlig diskontinuitet

  Det finns en ytterligare typ av diskontinuitet som kan hittas i en funktion som kallas "hoppa diskontinuitet". " Dessa diskontinuiteter uppstår när de vänstra och högra gränserna för grafen definieras men inte överens, eller den vertikala asymptoten definieras på ett sådant sätt att en sidas gränser är oändliga. Det finns också möjligheten att gränsen inte existerar per definitionen av funktionen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com