• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar ANOVA med hand

  Statistician och evolutionär biolog Ronald Fisher utvecklade ANOVA, eller analys av varians, för att vara ett medel till ett slut. Det kan hjälpa dig att ta reda på om resultaten av ett experiment, en undersökning eller en studie kan stödja hypotesen. ANOVA kan du snabbt bestämma om en hypotes är sann eller falsk.
  Vad är ANOVA?

  Används för att utvärdera avvikelserna bland gruppmedel i ett prov är ANOVA en sammansättning av statistiska modeller och deras relaterade uppskattningsprocedurer. Det är i grunden skillnaden mellan två kända datagrupper. Det ger ett statistiskt test om huruvida populationen av flera uppsättningar data är faktiskt lika. Det generaliserar sedan t-testet, eller en analys av två populationer betyder genom statistisk undersökning till mer än två grupper. Ett t-test visar om det finns en signifikant skillnad mellan populationens medelvärde och ett hypoteserat värde. Storleken på skillnaden i förhållande till variationen i provdata är t-värdet.
  Ett eller två sätt?

  Antalet oberoende variabler i analysen av variansprov som du använder bestämmer om ANOVA är den ena eller den andra. Ett envägstest har en enda oberoende variabel med två nivåer. En tvåvägsanalys av variansprov har två oberoende variabler. Ett tvåvägstest kan ha en mängd nivåer. Ett exempel på en enväg skulle jämföra två märken av gelé. En tvärväg skulle jämföra märken av gelé, såväl som kalorier, fett, socker eller kolhydratnivåer.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen : Så här

  Nivåerna inkluderar de olika grupperna som alla är i samma oberoende variabel. Replikering är när du upprepar testen med flera grupper. En tvåvägsanalys av varians med replikering använder två grupper och individer som ligger inom den gruppen som gör flera saker. Tvåvägs ANOVA-tester kan kompletteras med eller utan replikering.
  Hur man gör ANOVA för hand

  Statistisk programvara finns tillgänglig som snabbt och enkelt kan beräkna ANOVA, men det finns en fördel att beräkna ANOVA för hand . Det låter dig förstå de enskilda stegen som är inblandade samt hur de bidrar till att visa skillnaderna mellan de flera grupperna.

  Samla den grundläggande sammanfattningsstatistiken för de data som du har samlat in. Sammanfattningsstatistiken inkluderar de enskilda datapunkterna för den första gruppen, märkt "x" och antalet datapunkter för den andra enskilda varianten, "y". Antal datapunkter för varje grupp är märkt "n."

  Lägg till poäng för den första gruppen, märkt "SX." Den andra gruppen av data som samlats in är "SY."

  För att beräkna medelvärdet, använd formeln C = (SX + SY) ^ 2 /(2n).

  Beräkna summan av kvadraten mellan grupperna, SSB = [(SX ^ 2 + SY ^ 2) /n] - C.

  När du har kvadrera alla datapunkter, summera dem i en slutlig summa av "D."

  Beräkna summan av kvadraterna totalt, SST = D - C.

  Använd formeln SST - SSB för att hitta SSW, eller summan av kvadrater inom grupper.

  Gradera friheten mellan grupperna, "dfb" och inom grupperna "dfw."

  Formeln för mellan grupper är dfb = 1 och för de inom grupperna är den dfw = 2n-2.

  Beräkna medelkvadraten för de inom grupperna, MSW = SSW /dfw.

  Slutligen beräkna den slutliga statistiken, eller "F," F = MSB /MSW

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com