• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är en Zygote?

  Sexuell reproduktion, som både växter och djur utför, involverar fusion av gameter eller könsceller för att bilda en zygot, den tekniska termen för vad de flesta kallar "ett befruktat ägg" i vardagsspråket. Sexuell reproduktion verkar vara en besvärlig sak, biologiskt och energiskt sett, jämfört med vad bakterier gör - dela helt enkelt i två för att skapa ett par perfekta nya kopior av förälderorganismen. Men utan denna form av reproduktion kunde en art inte uppleva genetisk variation genom slumpmässig blandning av föräldra-DNA; alla avkommor skulle vara identiska och därmed identiskt sårbara för miljöfar som rovdjur, extremt väder och mikrobiella sjukdomar. Detta skulle påverka artens överlevnad negativt och är därför inte ett evolutionärt användbart sätt att reproducera på lång sikt, även om det är enkelt och pålitligt.

  Zygoter passerar en serie faser på väg att bli fullfjädrade versioner av sina föräldrar. Innan en grundläggande studie av embryologi görs är det dock bra att veta hur sexuell reproduktion på cellnivå fungerar och hur det säkerställer genetisk mångfald. Detta kräver grundläggande kunskaper om nukleinsyror, kromosomer och gener och celldelning innan bildandet av zygoter kan utredas på ett tillfredsställande sätt.
  Nukleinsyror: livsgrunden

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com