• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar area i fyrkantiga tum

  I matematiska termer är område ett sätt att mäta tvådimensionella ytor. Till exempel är en kvadrat tum - den mest grundläggande måttenheten för område i USA - bokstavligen en kvadrat som är en tum lång och en tum bred. När du får en polygon, till exempel en kvadrat eller rektangel, kan du snabbt beräkna dess yta i kvadratmeter genom att multiplicera längden i tum gånger bredden i tum.
  Parallelogram och trianglar

  Parallelogram använd samma grundläggande formel för att bestämma arean, men istället för att multiplicera sidornas längder multiplicerar du längden på bara en sida - kallad basen - med figurens totala höjd eller avståndet mellan basen och motsatt sida av parallellogrammet. Så för ett parallellogram som har en bas på 5 tum och en höjd av 2 tum, är dess area 5 x 2 \u003d 10 tum kvadrat. Området för en triangel är 1/2 (bas x höjd), så för en triangel med en bas på 5 tum och en höjd av 2 tum, skulle du beräkna ytan med formeln 1/2 (5 x 2) eller 5 tum kvadratiskt.
  Beräkna en cirkelns yta

  Formeln för cirkelns område är pi xr ^ 2, där r är cirkelns radie, eller avståndet från mitten av cirkeln till valfri punkt på cirkeln. För de flesta ändamål kan du förkorta pi till 3.14. Så för en cirkel med en radie på 2 tum är området i kvadratmeter pi x 2 ^ 2 eller 3,14 x 4 eller 12,56 tum kvadrat.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com