• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur du beräknar din höjd från fötter till meter

  Om din adress är i USA, Myanmar eller Liberia, bor du i ett av de enda tre länderna i världen som fortfarande använder det brittiska kejsarsystemet för mätning. Du är van vid att uttrycka din höjd i fot och tum, men när du pratar med någon som bor i ett land som använder det metriska systemet, vilket är alla andra länder men dessa tre, kommer informationen att vara mer användbar om du konverterar det till meter eller - ännu bättre - centimeter. Konverteringen är inte komplex, men du kanske behöver din kalkylator.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  TL; DR: För att konvertera fötter till meter, multiplicera med 0,305 och omvandla från tum till centimeter multiplicera med 2,54. Lägg till dem tillsammans för att få din höjd i metriska enheter.
  Längdenheter i de kejserliga och metriska systemen.

  Basenheterna för längden i det kejserliga systemet är baserade på ogiltiga standarder. Kung Charlemagne styrde Frankrike under 800-talet och en fot definierades ursprungligen som fotens längd. Det modifierades senare till att vara längden på 36 kornkorn som var slutade. Tummen var ursprungligen bredden på tummen av kung Edgar, som styrde Storbritannien under 10-talet.

  Mätaren definierades å andra sidan ursprungligen som en tio miljondel av avståndet från jordens ekvator till dess pol. Idag definierar forskare det med hänvisning till en längd markerad på en standardstång som hålls vid Internationella byrån för vikter och åtgärder nära Paris. Denna strömmätning har representerat både 1.650.763,73 våglängder av orange-rött ljus, avgivet av krypton-86-atomen, och 1 /299,792,458 av avståndet det tar för ljus att resa i en sekund genom ett vakuum. En centimeter definieras som en hundraedel av en meter.
  Att göra konverteringen

  Konvertering mellan meter och meter är enkelt:

  1 meter \u003d 3,28 fot; 1 fot \u003d 0,305 meter.

  För att göra omvandlingen mellan tum och centimeter behöver du dessa omvandlingsfaktorer:

  1 tum \u003d 2,54 centimeter; 1 centimeter \u003d 0,394 tum.

  Med den här informationen kan du konvertera din höjd i en tvåstegsprocess. Konvertera först antalet fot till meter och konvertera sedan antalet tum till centimeter. Eftersom en centimeter är en hundraedel av en meter, kan du uttrycka den som en tvåstals decimal och lägga till den till antalet meter.

  Exempel:

  George är 5'8 "hög. Konvertera först fötterna till meter: 5 fot • .305 \u003d 1,53 meter. Konvertera nu tumen till centimeter: 8 tum. • 2,54 \u003d 20,32 centimeter \u003d 0,20 meter. Lägg till dessa tillsammans för att få 5'8" \u003d 1,73 meter.
  Använd centimeter

  Konventionen i metriska länder är att uttrycka höjden i centimeter. Genom att använda denna konferens är George's höjd 173 cm. Det är lättare att konvertera till centimeter om du först konverterar höjden till tum. Till exempel är George's höjd (5 • 12 + 8) \u003d 68 tum. Nu behöver du bara multiplicera med 2,54 för att få George's höjd i centimeter: 68 tum. • 2,54 \u003d 173 cm.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com