• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar procentuell noggrannhet

  Forskare utvärderar experimentella resultat för både precision och noggrannhet, och inom de flesta områden är det vanligt att uttrycka noggrannhet som procent. Du gör detta per mätbasis genom att subtrahera det observerade värdet från det accepterade värdet (eller vice versa), dela det antalet med det accepterade värdet och multiplicera kvoten med 100. Precision är å andra sidan en bestämning av hur nära resultaten är varandra. Om resultaten från ett experiment är exakta men felaktiga, indikerar det vanligtvis ett problem med den experimentella metodiken eller utrustningen.
  Formel för procent noggrannhet

  I ett experiment som observerar en parameter med ett accepterat värde av V A och ett observerat värde V O, det finns två grundläggande formler för procent noggrannhet:

  (V A - V O) /V AX 100 \u003d procent noggrannhet

  (V O - V A) /V A x 100 \u003d procent noggrannhet.

  Om det observerade värdet är mindre än det accepterade, är det andra uttrycket ger ett negativt antal. Det är lätt att undvika detta, men i vissa fall kan negativa värden för procent noggrannhet ge användbar information.
  Att hålla saker positiva |

  I ett experiment eller test med flera försök kanske forskare vill genomsätta procentens noggrannhet. - eller procentfel - av alla resultat för att utvärdera experimentet som helhet. Negativa värden för procentvis noggrannhet skulle sneda snittet mot noll och göra att experimentet verkar mer exakt än det är. De undviker detta genom att använda det absoluta värdet på skillnaden mellan de observerade och accepterade värdena:

  Procent noggrannhet \u003d (V A - V O) /V AX 100 \u003d (V O - V A) /V AX 100

  Du kan till exempel testa en ny typ av termometer som mäter utetemperaturen med den elektriska strömmen som genereras av en värmekänslig material. Du läser med enheten och får 81 grader Fahrenheit, medan en exakt konventionell termometer läser 78 grader Fahrenheit. Om du bara är intresserad av noggrannheten för den nya termometern och inte bryr dig om temperaturen är lägre eller högre än det accepterade värdet, skulle du använda ett absolut värde i telleren för att beräkna procentens noggrannhet:

  (78-81) /78 X 100 \u003d (81-78) /78 X 100 \u003d 3/78 X 100 \u003d 0,0385 X 100 \u003d 3,85 procent
  Negativitet kan vara användbar

  Positiva och negativa fluktuationer av det observerade värdet från det accepterade kan man ge viktig information. När forskare behöver denna information tar de inte det absoluta värdet på skillnaden mellan accepterade och observerade värden, vilket gör att procenttalet kan vara negativt.

  I termometerförsöket som beskrivs ovan, tillåter felberäkningarna att vara negativt skulle ge en procentuell noggrannhet på -3,85 procent. En serie mätningar och felberäkningar skulle berätta om termometern tenderade att registrera temperaturen som för hög eller för låg, och det kan ge dig värdefull information om egenskaperna hos materialet du använder.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com