• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar en Spiral

  Spiraler är ett av naturens (och matematik) mer överraskande och estetiska fenomen. Deras matematiska beskrivning är kanske inte direkt uppenbar. Men genom att räkna en spiralsringar och göra några mätningar, kan du ta reda på några viktiga egenskaper hos spiralen.

   Bestäm antalet ringar i spiralen. Detta är antalet gånger spiralkurvan lindas runt mittpunkten. Ring detta antal ringar "R."

   Bestäm spiralens ytterdiameter som helhet. Detta är längden på en rak linje som går från en punkt på spiralens yttre omkrets till en punkt på omkretsens motsatta ände. Kall den här längden "D."

   Bestäm spiralens innerdiameter. Detta är cirkelns diameter som bildas av spiralens innersta ring. Kall den här längden "d."

   Anslut siffrorna som erhållits i de tre första stegen till följande formel: L \u003d 3,14 x R x (D + d) ÷ 2

   Till exempel, om du hade en spiral med 10 ringar, en ytterdiameter på 20 och en inre diameter på 5, du skulle ansluta dessa nummer till formeln för att få: L \u003d 3,14 x 10 x (20 + 5) ÷ 2.

   Lös för "L." Resultatet är spiralens längd. Använd exemplet från föregående steg: L \u003d 3,14 x 10 x (20 + 5) ÷ 2 L \u003d 3,14 x 10 x 25 ÷ 2 L \u003d 3,14 x 250 ÷ 2 L \u003d 3,14 x 125 L \u003d 392,5


   Tips

  1. Var noga med att göra alla mått på spiralen i samma enheter.  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com