• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Kommer jag någonsin att använda factoring i verkliga livet?

  Factoring avser separationen av en formel, antal eller matris i dess komponentfaktorer. Till exempel kan 49 delas in i två 7s, eller x
  2 - 9 kan delas in i x
  - 3 och x + 3. Detta är inte en procedur som vanligtvis används ", 3, [[En del av orsaken är att exemplen som ges i algebraklassen är så enkla och att ekvationer inte tar så enkel form i klasser på högre nivå. Ett annat skäl är att vardagen inte kräver användning av fysik- och kemiberäkningar, såvida det inte är ditt studieområde eller yrke.
  High School Science

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com