• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger in mer underlag?

  Enzymer - proteiner med förmågan att katalysera biologiska reaktioner - har den fantastiska förmågan att arbeta i mindboggling hastigheter. Några anmärkningsvärda exempel kan behandla tusentals reaktioner varje sekund. Den snabba katalasreaktionen kan även ses med blotta ögat - bara tillsätt lite enzym till väteperoxid, så kommer vätskan omedelbart att börja bubbla. Betyder det då att varje gång substratkoncentrationen ökas kommer enzymerna att reagera genom att öka aktivitetshastigheten?
  Konceptet med maximal hastighet -

  Många enzymer behandlar tiotals eller hundratals reaktioner varje sekund istället för tusentals . Ursprungligen kommer en högre substratkoncentration att öka enzymaktiviteten, men när enzymerna blir mättade finns det ingen ytterligare ökning av behandlingsaktiviteten oavsett hur mycket substrat som finns. Denna punkt kallas maximal hastighet - på en aktivitetsgraf över hastighet kontra substratkoncentration nivåer aktivitetslinjen horisontellt när den närmar sig maximal hastighet. För att sammanfatta kan du öka enzymaktiviteten genom att öka substratkoncentrationen, men bara upp till enzymets maximala hastighet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com