• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Vad är de fyra stadierna i en jordplan?

  Forskare tror att jordplaneter, som jord, bildades genom att klumpa sig ihop från damm och gas i heta bubblor av smält metall och sten för flera miljarder år sedan. Efter att ha blivit tydliga planeter, gick de igenom fyra etapper av formation: Differentiering, Cratering, Flooding och Surface Evolution. För jorden ledde dessa förändringar till planeten som vi känner idag, skiktad med en järnkärna, en förvitad, skiftande yta, vatten och liv.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  En nybildad markplan, som jorden eller Venus, går igenom fyra olika utvecklingsstadier: Differentiering, Cratering, Flooding och Surface Evolution.

  Differentiering - Lagformation

  När en kropp blir stor nog för att attrahera planetesimalerna en massa och blir en planet, börjar den energi som genereras av de frekventa inverkan en process av differentiering, varigenom materialet skiljer sig efter densitet. Täta material migrerar till kärnan, lockas av gravitation, medan finare material bildar skorpan och tidig atmosfär. Processen är komplex. Täta material kan skilja sig ut som droppar vatten och släppa igenom skorpan, medan vätskor och smält material stiger uppåt genom skorpan och bildar vener och sprickor. Differentiering händer för att systemet syftar till att minimera gravitationsenergin.

  Kräftning - Effekter och ärr

  Den nybildade planens skorpa kyler slutligen, men bombardementet av planetesimaler som skapade det i första hand fortsätter, och eftersom planeten inte längre är smält, bildar effekterna kratrar. Några av effekterna kan brista genom skorpan till den smälta manteln. I de tidiga stadierna av planetenbildningen är antalet påverkningar mycket höga, vilket framgår av kvicksilver och månen, två kroppar med gamla ytor som i stort sett har varit oförändrade sedan de bildades. Båda planeterna är mättade med kratrar.

  Översvämning - Lava täcker allt

  Medan kraterning fortfarande uppstår - och delvis som en följd av det - spricker en jordskorpans skorpa och lavastörningar genom och strömmar över landet, utjämnar kratrarna och fyller dem. När det gäller jorden strömmar också vattenånga genom sprickorna under detta stadium av planetenbildning. Det steg in i atmosfären och föll till marken som regn, som bildar oceanerna och andra vattenkroppar. Vattenflöden åtföljs inte av översvämningar på andra planeter i solsystemet. På dessa planeter är effekterna av lavaflodsflödet mer uppenbara.

  Ytviktens evolution - förändring av landskapet

  Den sista etappen av planetbildningen, ytutvecklingen, varar i miljarder år. Planetens ansikte förändras långsamt genom rörelsen av tektoniska plattor och effekterna av atmosfäriska rörelser och vatten. Kollisionen av tektoniska plattor skjuter upp berg och skiftar kontinenter, medan regn och vind sakta slitar bort ytan och tar bort alla spår av kaotiska tidiga stadier av planetformation. När det gäller jorden, gör radioaktiviteten i kärnan det faktiskt hetare än den var när den bildades, vilket kan vara en av många anledningar till varför förutsättningarna för att stödja livet utvecklades.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com