• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad gör Nucleolus i interfasen?

  Människokroppen innehåller cirka 15 biljoner celler. Dessa celler skapades i en celldelningsprocess som kallas mitos. Under denna process separerar en enda cell och ger upphov till två identiska dotterceller. Mitos består av fem steg: interfas, profas, metafas, telofas och anafas. Aktiviteten hos specialstrukturer som nukleolus är beroende av scenen i cellens livscykel.

  Nucleolus

  Nukleolus är en struktur som finns i cellkärnan som består av proteiner och nukleinsyror. Nukleolus är ansvarig för transkribering och tillverkning av ribosomalt RNA, vilket därefter rör sig till ribosomer i cytoplasman. Nukleolus aktivitet varierar beroende på scenen i cellens livscykel. Under interfasen transkriberas nukleolus aktivt ribosomalt RNA. Men från profassteget framåt är nukleolusen demonterad då celldelning sker

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com