• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Sektion DNA eller RNA som inte kodar för Proteins

  Det humana genomet innehåller mycket DNA som inte kodar för protein. Mycket av detta DNA är inblandat i att reglera vilka gener som slås på eller av. Det finns också flera typer av icke-kodande RNA, varav några hjälper till proteinproduktion och vissa som hämmar det. Även om icke-kodande DNA och RNA inte direkt kodar för protein som ska tillverkas, tjänar de till att reglera vilka gener som görs till protein i många fall.

  Genkomponenter

  En gen är en del av DNA i en kromosom som innehåller all nödvändig information för att göra RNA och sedan protein. Området för en gen som kodar för protein och kommer att göras till RNA kallas den öppna läsramen, eller ORF. ORF: s förmåga att göra RNA och sedan protein styrs av en sektion av DNA som kallas regulatorisk region. Denna region av DNA är väldigt viktigt för att kontrollera vilka gener som slås på och så småningom till protein, men kodar inte för något protein i sig.

  Icke-kodande RNA

  Det finns flera typer av RNA, varav de flesta inte kodar för protein. Ribosomala RNA-koder endast för produktion av ribosomen, komplexet som förvandlar RNA till protein. Transfer RNA är viktigt för att göra proteinet från RNA, men kodar inte för att göra protein självt. Mikro RNA, eller miRNA, förhindrar protein från att framställas genom att rikta in det kodande RNA som ska nedbrytas. MiRNA tjänar till att negativt reglera vilka gener som förvandlas till protein, vilket i huvudsak vrider generna. Denna process att stänga av gener med miRNA är känd som RNA-interferens.

  Gene Splicing

  När en gen transkriberas från DNA till RNA, kräver det resulterande kodande RNA eller mRNA ytterligare bearbetning före det kan göras till protein. MRNA är sammansatt av sekvenser som är kända som introner och exoner. Intronerna kodar inte för något protein och avlägsnas från mRNA innan det görs till protein. Exonerna är de sekvenser som kodar för protein. Men vissa exoner avlägsnas också från mRNA och får inte tillverkade proteiner. Denna process för att avlägsna introner och exoner från RNA är känd som gensplicing.

  Skräp DNA

  Vissa DNA har inget känt syfte och betecknas därför som skräp DNA. Skräp DNA finns vanligen i telomererna - ändarna av kromosomerna. Telomererna av kromosomer förkortas något med varje celldelning, och över tiden kan en signifikant mängd DNA från telomerer gå förlorade. Det anses att telomererna är tillverkade av mestadels skräp-DNA, så att ingen viktig genetisk information går förlorad när telomererna förkortas.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com