• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är ett exempel på en recessiv fenotyp?

  Världen är rik på exempel på recessiva fenotyper. Vissa är obotliga, till exempel blå ögonfärg, medan andra är ovanliga, såsom den genetiska sjukdomen hemofili. Organismer har många fysiska och beteende egenskaper. Om du föreställer dig att dessa egenskaper är variabler, är fenotyper de värden som variablerna kan anta. Exempelvis kan ditt hårfärgdrag vara en fenotyp av brun, svart, blond, röd, grå eller vit.

  Fenotyp och Genotyp

  Dina genotyper ligger inom DNA-kromosomerna som du ärver från dina föräldrar. Som med alla sexuellt reproducerande organismer får du en uppsättning kromosomer från varje förälder. Människor har 23 par kromosomer, varav ett par bestämmer ditt kön. En fantastisk egenskap hos livet är den mekanism som uttrycker informationen som kodas på kromosomer som proteiner som är ansvariga för fenotyper. Hos människor är det bara omkring 2 procent av kromosomala fastighetskoder för proteiner. Dessa små DNA-sträckor kallas proteinkodande gener.

  Gen och alleler

  Eftersom du har två kopior av varje kromosom har du två versioner eller alleler av varje gen. Det möjliga undantaget involverar X- och Y-sexkromosomerna. Kvinnor har två kopior av X och har sålunda två alleler för alla X-generna. Om du är manlig har du en X och en Y, och har därför bara en kopia av generna som är unika för antingen kromosom. Forskare har hittat 2.000 gener på X-kromosomen men endast 78 på Y. Homozygota alleler är identiska, medan heterozygote alleler har olika genetiska uppgifter. Gen på könkromosomerna kallas allosomala och ger upphov till könbundna fenotyper, till exempel färgblindhet och hemofili.

  Dominerande och recessiv

  Domänen dominerar ofta över den andra allelen som sägs vara recessiv. Den dominerande allelen maskerar uttrycket av sin recessiva partner och ger upphov till dominerande fenotyper, såsom bruna ögon. Du har bruna ögon så länge du har en allel för bruna ögon. För att erva den recessiva fenotypen av blå ögon måste båda ögonfärg allelerna koda för blå. I vissa fall är alleler lika dominanta och avkommor uttrycker båda fenotyperna. Till exempel, om du korsar en rödblommig växt med en vitblommad en, ger ett kodominant uttryck dig avkommor som har röda och vita prickade blommor. Om allelen var ofullständigt dominerande, skulle avkomman kunna ha en blandad fenotyp av rosa blommor.

  På 1860-talet, Gregor Mendel, fadern till klassisk genetik , korsade ärtplantor som har en mängd olika fenotyper, inklusive ärtform. När han korsade en runda ärtplantan, betecknad R, med rynkad ärt eller W, varav 75 procent av avkomman hade runda ärter. Mendel motiverade att avkommor hade en 25 procents chans att ärva samma identiska RR alleler och en liknande chans att ta emot WW allelerna, även om Mendel refererade till alleler som faktorer. Detta innebar att hälften av avkomman var RW. Eftersom 75 procent hade runda ärter, räknade Mendel att R dominerades W och att antingen RR eller RW genotypen producerar runda ärtfenotypen. Rynka ärtor, som har en WW-genotyp, är ett exempel på en recessiv fenotyp.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com