• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Reproduktion av växtceller

  Växter växer genom att producera nya celler i områden med snabb tillväxt som kallas meristemer. Bortsett från produktion av reproduktiva celler reproducerar växtceller med hjälp av en process som kallas mitos.

  Mitos

  Under en mitos splittrar en enda cell i två. Dessa två celler växer i sin tur till fullstora celler, redo att dela igen. Innan divisionen delas upp delar växtceller cellens organeller - strukturer som används för att producera och använda energi, lagra föreningar och transportmaterial - mellan de två halvorna som blir de två dottercellerna. Framför allt producerar cellen två kopior av det genetiska materialet, en för varje cell.

  Effekter

  När cellerna delar sig och växer växer plantan knoppar, stammar förlänger och bladen växer.

  Meiosis

  En annan form av växtcellsreproduktion som kallas meiosis uppträder sällan och endast under produktionen av sporer eller sexceller. Den viktigaste skillnaden mellan mitos och meios är uppdelningen av det genetiska materialet. Medan under mitos bildar cellen två kopior av varje gen, under meios delas generna i hälften. Under sexuell reproduktion bidrar varje förälder till hälften av en gen för att göra en full uppsättning kromosomer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com