• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Fördelar och nackdelar med XRD och XRF

  XRF och XRD är två vanliga röntgentekniker. Var och en har fördelar och nackdelar med sin specifika avsöknings- och mätmetod. Även om dessa tekniker har många tillämpningar, används XRF och XRD mestadels i vetenskapliga industrier för mätning av föreningar. Typen av förening och dess molekylära struktur betecknar vilken teknik som kommer att bli effektivare.

  Kristaller

  Röntgenpulverdiffraktion eller XRD-används för att mäta kristallina föreningar och ger en kvantitativ och kvalitativ analys av föreningar som inte kan mätas på annat sätt. Genom att skjuta en röntgen på en förening kan XRD mäta strålningens diffraktion från olika delar av föreningen. Denna mätning kan sedan användas för att förstå sammansättningen av föreningen på en atomnivå, eftersom alla föreningar diffunderar strålen annorlunda. XRD-mätningar visar strukturell smink, innehåll och storlek på kristallina strukturer.

  Metaller

  Röntgenfluorescens-eller XRF-är en teknik som används för att mäta andelen metaller inom oorganiska matriser såsom cement och metalllegeringar. XRF är ett särskilt användbart verktyg för forskning och utveckling inom byggbranschen. Denna teknik är extremt användbar för att bestämma sminken av dessa material, så att cement och legeringar av högre kvalitet kan utvecklas.

  Speed ​​

  XRF kan utföras ganska snabbt. En XRF-mätning, som mäter metallen i det givna provet, kan ställas in på under en timme. Resultatanalysen bibehåller också fördelen av att vara snabb, som vanligtvis bara tar 10 till 30 minuter att utvecklas, vilket bidrar till användbarheten av XRF vid forskning och utveckling.

  XRF-gränser

  Eftersom XRF-mätningar lita på kvantitet, det finns gränser för mätningarna. Den normala kvantitativa gränsen är 10-20 ppm (delar per miljon), vanligtvis minsta partiklar som krävs för korrekt mätning.

  XRF kan inte användas för att bestämma berylliumhalten, vilket är en distinkt nackdel vid mätning legeringar eller annat material som kan innehålla beryllium.

  XRD-gränser

  XRD har också storleksbegränsningar. Det är mycket mer exakt att mäta stora kristallina strukturer snarare än små. Små strukturer som endast finns i spårmängder kommer ofta att bli oupptäckta av XRD-avläsningar, vilket kan leda till snedställda resultat.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com